Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Decembrie, 2022

Consultare publică a proiectului hotărârii privind aprobarea noului Regulament privind gestionarea domeniului de nivel superior .md

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) expune spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md (în continuare – Regulament). Consultarea proiectului se va desfășura din 10 iulie până la 31 iulie 2020 inclusiv.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul, autorii acestuia au elaborat un nou Regulament care stabilește regulile și condițiile generale de formare și înregistrare, reînregistrare, revocare și anulare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md; atribuțiile, drepturile și obligațiile părților implicate în procedura de înregistrare și utilizare a numelor de subdomenii din domeniul de nivel superior .md, de soluționare a litigiilor și monitorizare a gestionării domeniului de nivel superior .md.

Odată cu aprobarea acestui proiect de hotărâre, se propune abrogarea Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md aprobat de către ANRCETI la 28.08.2000.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poștă, la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare nr. 134, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, prin fax: 022 222885 și/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute la numerele de telefon: 022251303, D. Griciuc, șef DRAS și 022251312, A. Baidauz, specialist, DRAS.

10 iulie2020

Ultima actualizare: 5/08/2020