Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

În primele trei luni ale anului 2022 piața serviciilor de telefonie mobilă a înregistrat creșteri

Potrivit datelor statistice despre evoluţia pieţei serviciilor de telefonie mobilă, în primul trimestru al anului 2022, volumul total al veniturilor înregistrate de furnizorii de comunicații mobile a crescut cu 4,5%, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut, și a totalizat 724,2 mil. lei, iar numărul total de utilizatori s-a majorat cu 2,3%, timp de 3 luni, și a alcătuit peste 4,8 mil.. Totodată, volumul total de trafic de voce a înregistrat o scădere de 1,7%, comparativ cu primul trimestru al anului trecut, și a alcătuit puțin peste 1,6 mld. minute.

Conform datelor prezentate ANRCETI de către furnizorii de servicii de comunicaţii mobile (Orange Moldova, Moldcell şi Moldtelecom - Unite), creșterea numărului de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă a fost atestată la toți furnizorii. Astfel, numărul utilizatorilor Orange Moldova a crescut cu peste 64 mii, totalizând peste 2,5 mil., numărul utilizatorilor Moldcell a sporit cu peste 16 mii, însumând circa 1,7 mil., iar numărul utilizatorilor Moldtelecom-Unite s-a majorat cu 26,6 mii, constituind 626 mii. Din numărul total de abonați – puțin peste 4 mil. alcătuiesc utilizatorii activi ai serviciilor de telefonie mobilă. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportată la 100 de locuitori, a crescut cu 5,2 p.p. și a alcătuit 153,6%.

Aceleași date arată că, traficul de voce generat în rețelele proprii a scăzut cu 5% și a alcătuit circa 1,1 mld. minute, traficul realizat către rețelele fixe s-a diminuat cu 10,8% și a totalizat 66,1 mil. minute, iar traficul către alte rețele mobile a sporit cu 10,3%, și a însumat circa 416 mil. minute. Urmare a acestei evoluții, traficul mediu lunar per utilizator (MoU) a scăzut, în comparație cu aceiași perioadă a anului trecut, cu 14,5% și a ajuns la 263 minute. În primul trimestru al anului curent, un utilizator deservit de compania Orange Moldova a vorbit lunar la telefonul mobil în medie 318 minute, un client deservit de Moldtelecom – 267 minute și un client al Moldcell – 182 minute. Durata medie a unui apel a fost de 2,1 minute.

Venitul mediu lunar per utilizator activ de telefonie mobilă (ARPU) s-a diminuat, față de același trimestru al anului 2021, cu 9,3% şi a alcătuit 61,1 lei. Orange Moldova a înregistrat un ARPU de 69,3 lei, Moldcell – 52 lei, și Moldtelecom-Unite – de 50,2 lei.

Cotele de piață ale furnizorilor de servicii de telefonie mobilă, în funcţie de cifra de afaceri, au fost următoarele: Orange Moldova – 60,7%, Moldcell - 31,3% şi Moldtelecom - 8%.

10 iunie 2022

Ultima actualizare: 10/06/2022