Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

ANRCETI anunţă consultarea publică a trei proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus pe pagina web www.anrceti.md spre consultare publică trei proiecte de hotărâri:
1) proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8/2013 privind aprobarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea portabilitățiii numerelor;
2) proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54/2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice;

3) proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126/2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe radio și echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obținerea unei licențe sau a permisului tehnic.

Consultarea se va desfășura până la data de 3 martie 2022, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentelor.

Toate documentele menționate au fost elaborate în temeiul Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările ulterioare, se încadrează perfect în sistemul actelor normative în vigoare, cu care se află în conexiune și nu necesită modificarea și completarea cadrului normativ existent sau elaborarea suplimentară a unor acte normative.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, modificarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea portabilității numerelor de telefon este condiționată de solicitările furnizorilor de comunicații electronice. Dar fiind faptul că, actualele Condiții tehnice includ prevederi ce țin de realizarea procedurii de portare a numerelor doar pentru echipamente terminale care conțin cartele SIM fizice, iar pe piața serviciilor de comunicații electronice din Republica Moldova deja sunt puse la dispoziția utilizatorilor echipamente terminale de comunicații electronice cu cartele incorporate eSIM, care nu necesită introducerea unei cartele SIM fizice, modificările Condițiilor tehnice și comerciale incluse în proiect vin să asigure dreptul la serviciul de portabilitate a numerelor de telefon pentru toți utilizatorii, indiferent de echipamentul deținut de către aceștia.

Reieșind din nota informativă care însoțește al doilea proiect, persoanele care vor depune notificări vizând intenția de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice și/sau a cererilor de obținere a licențelor de utilizare a resurselor limitate (canale/frecvențe radio/resurse de numerotare) nu vor mai depune/transmite la ANRCETI: copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii sau de pe decizia de înregistrare de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual sau de pe certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale solicitante, acestea fiind înlocuite cu extrasul din Registrul de stat în care este înregistrat solicitantul.

Conform notei informative care însoțește al treilea proiect, modificarea acestuia se referă la permisiunea operării dispozitivelor WAS/RLAN de generație nouă, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1067 a Comisiei Europene din 17.06.2021 cu privire la utilizarea armonizată a spectrului radio din banda de frecvențe de 5945-6425 MHz pentru instalarea sistemelor de acces pe suport radio, inclusiv a rețelelor locale cu acces pe suport radio (WAS/RLAN) și Deciziei ECC/DEC(20)01. Decizia Comisiei Europene stabilește că până la 1 decembrie 2021, statele membre UE desemnează și pun la dispoziție în mod neexclusiv, fără interferențe și fără protecție, banda de frecvențe de 5945-6425 MHz pentru instalarea WAS/RLAN cu respectarea condițiilor tehnice stabilite.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre aceste proiecte puteți obține la telefoanele: 022251303 – D. Griciuc, șef DRAS, 022251312 - A. Baidauz, specialist DRAS.

10 februarie 2022

Ultima actualizare: 10/02/2022