Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Consultare publică a proiectului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal și a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei”

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță consultarea publică a proiectului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal (SPU) și a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei”. Consultarea publică se va desfășura până la data de 31 ianuarie 2022, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului respectiv.

Potrivit Notei informative care însoțește proiectul, acesta a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (art. 4 alin. (2) lit. g) și art. 12 alin. (3)), care prevede că ANRCETI aprobă, în mod transparent și public, tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU, precum și tarifele aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice.

De menționat că, în anul 2021, Curtea de Conturi a Republicii a efectuat un audit extern în vederea verificării conformității gestionării patrimoniului public de către Î.S.”Poșta Moldovei” în anul 2020. Recomandările Raportului de audit respectiv, aprobat prin Hotărârea Curții de Contul nr. 69/2021, prevăd inter-alia asigurarea aprobării de către ANRCETI, în comun cu Î.S.”Poșta Moldovei”, a tarifelor aferente serviciilor poștale din sfera SPU, informând Curtea de Conturi, în termen de 12 luni de la publicarea Hotărârii nr. 69/2021, despre acțiunile întreprinse în vederea executării recomandării menționate.

Astfel, ținând cont de cele menționate, pentru asigurarea viabilității rețelei poștale a Î.S.„Poșta Moldovei”, în vederea orientării în funcţie de costuri a tarifelor pentru serviciile din sfera SPU şi stimulării furnizării unui serviciu poştal universal eficient și în conformitate cu standardele de calitate impuse prin actele normative în vigoare, Î.S.”Poșta Moldovei” a prezentat ANRCETI spre examinare și aprobare proiectul tarifelor pentru serviciile din sfera SPU. De asemenea, în premieră au fost propuse spre aprobare tarifele aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice de către alți furnizori de servicii poștale, care au ca scop dezvoltarea concurenței în sectorul comunicațiilor poștale, prin stabilirea de tarife orientate la costuri pentru accesul altor furnizori de comunicații poștale la rețeaua poștală a Î.S.”Poșta Moldovei”.

Tarifele au fost calculate în conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal, aprobată prin Hotărârea ANRCETI nr. 25/2016 și au fost coordonate cu fondatorul întreprinderii - Agenția Proprietăți Publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Tarifele pentru serviciile poștale din sfera SPU și a tarifelor aplicate pentru utilizarea rețelei poștale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” urmează să intre în vigoare începând cu 1 aprilie 2022.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv pot fi obţinute la tel: 022 251 303 – D. Griciuc și 022 251 334 – P. Basiul.

10 ianuarie 2022

Ultima actualizare: 10/01/2022