Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

ANRCETI informează utilizatorii de servicii de comunicații electronice cu privire la unele aspecte ale serviciului de roaming.

Luând în considerare creșterea numărului de petiții, obiectul cărora constă în dezacordul cu plățile pretinse de furnizori pentru serviciile de comunicații electronice (telefonie, mesaje scrise scurte (SMS), apeluri video, e-mailuri, Internet), furnizate în roaming (atunci când utilizatorul se află în afara Republicii Moldova), ANRCETI atrage atenția utilizatorilor asupra unor aspecte legate de aceste servicii.

În țările din Spațiul Economic European (SEE), tarifele pentru serviciile furnizate în roaming sunt reglementate pe principiul Roam like at home (tarifele vizate nu diferă (în limita unui consum rezonabil) de tarifele pentru serviciile furnizate pe teritoriul țării (locale) din cadrul SEE).

Dat fiind că Republica Moldova nu este parte a SEE, această reglementare nu este aplicabilă, respectiv, utilizatorii serviciilor de roaming din țara noastră pot beneficia doar de diferite oferte comerciale puse la dispoziție de către operatorii autorizați de ANRCETI, care presupun diferite tarife (uneori semnificative), fapt ce nu contravine legislației relevante în vigoare, dar ar putea (în necunoștință de cauză) aduce prejudicii materiale utilizatorilor.

Această situație va dura cel puțin până la 01 ianuarie 2024, când, grație eforturilor depuse de către ANRCETI în procesul de negociere cu reprezentanții BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) și ai Comisiei Europene, vor intra în vigoare angajamentele asumate de cei trei operatori de telefonie mobilă din Republica Moldova și patru operatori din țările SEE, care au reprezentanță în 12 state UE, prin semnarea, la 22 septembrie 2023, a Declarației comune cu privire la reducerea, pe etape, a tarifelor de roaming, potrivit căreia, cele din urmă vor fi plafonate (https://www.anrceti.md/news_220923).

Pentru a evita costuri nedorite la utilizarea serviciilor în roaming, ANRCETI recomandă utilizatorilor să studieze atent toate ofertele (până a face alegerea), consultând paginile oficiale ale furnizorilor, dar și solicitând informații de la specialiștii din cadrul companiilor respective, în special, ce tin de:
- valoarea abonamentului/extraopțiunii ales (e);
- tariful de conectare (dacă există);
- volumul de minute/date inclus în abonament/extraopțiune;
- tarifele aplicabile în cazul depășirii volumului de minute/date inclus în abonament/extraopțiune;
- modul de contorizare a apelurilor/traficului (de exemplu, per minut sau secundă/ per Mb sau Kb, etc.)

În cazul în care, utilizatorul nu este satisfăcut de modul de informare/furnizare/facturare a serviciilor în roaming, întrebările corespunzătoare urmează a fi adresate (în scris, prin e-mail) initial furnizorului corespunzător.

Dacă furnizorul nu a rezolvat problemele abordate în adresările utilizatorului, acesta poate depune la ANRCETI o petiție (cu anexarea copiilor documentelor de corespondență cu furnizorul), în modul stabilit de Codul administativ nr.116/2018 (https://www.anrceti.md/node/41).

În baza petiției depuse, ANRCETI va iniția o procedură administrativă, în cadrul careia vor fi examinate toate circumstanțele, în care s-au produs faptele contestate de petiționar, precum și stabilite condițiile pentru eventuala pregătire și emitere a unui act administrativ (în caz de admitere a anumitor încălcări a drepturilor legale ale utilizatorului) sau, după caz, întreprinderea unor operațiuni administrative relevante obiectului petiției.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 022251320 (Victor Muradu, consultant DRPCI).

9 noiembrie 2023

Ultima actualizare: 10/11/2023