Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Februarie, 2024

Consultarea publică a 2 proiecte de hotărîri a Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi 08 iulie pe pagina sa web oficială spre consultare publică: 1) proiectul Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației și :2) proiectul Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRCETI privind aprobarea listelor de verificare aplicabile pentru domeniile de control ale ANRCETI.

Consultarea publică se va desfăşura până la 28 iulie 2020, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective.

Proiectele au fost elaborate în scopul punerii în aplicare a cadrului normativ privind procedura controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, eficientizării controlului şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător şi, implicit, al majorării beneficiului public prin maximizarea randamentului activităţii ANRCETI la efectuarea controalelor.

Metodologia stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic al procesului de evaluare a riscurilor la planificarea controlului de stat în domeniile de activitate atribuite în competenţă ANRCETI şi modalitatea de acordare a punctajului corespunzător după o scară prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc. Listele de verificare au ca scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare pentru desfășurarea controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative.

Detalii despre aceste proiecte se regasesc in notele informative nr.1 si nr.2 care insotesc proiectele.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiectul respectiv pot fi obţinute la tel: 022 251 303, Dumitru Griciuc, șef DRAS, 022 251 346, Angela Ganaciuc, specialist,DRAS, 022 251 343, Ala Solonaru, consultant, DRAS.

8 iulie 2020

Ultima actualizare: 9/07/2020