Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

În trimestrul III al anului 2021, indicatorii de bază ai pieței serviciilor de telefonie fixă au continuat să scadă

Datele statistice despre evoluția pieței de telefonie fixă în trimestrul III al anului curent, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că numărul de abonați, traficul de voce și volumul vânzărilor pe această piață au continuat trendul descendent. Numărul de abonați a scăzut, față de finalul anului 2020, cu 2,2%) și a totalizat puțin peste 1mil., volumul total al traficului de voce în rețelele fixe s-a micșorat, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu 17,1% și a însumat peste 220 mln. minute, iar volumul total al vânzărilor acestor servicii s-a redus cu 13,3% și a alcătuit 79,8 mil. lei.

Potrivit datelor prezentate ANRCETI de către furnizorii de servicii de telefonie fixă, baza de abonați ai SA ”Moldtelecom” s-a diminuat cu 2,3%, numărul acestora ajungând la 898,7 mii, iar baza de abonați a furnizorilor alternativi de telefonie fixă a scăzut cu 0,9% și a însumat circa 107 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori ai republicii, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale și a alcătuit 38,7 %.

Micşorarea volumului traficului de voce în reţelele de telefonie fixă a fost atestată la toate tipurile de trafic. Traficul iniţiat către rețelele internaționale a scăzut cu 26,7%, traficul către alte reţele fixe s-a micșorat cu 14,5%, iar traficul către reţelele mobile – cu 5,8%. Drept urmare, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a diminuat cu 17,4% și a alcătuit 107 minute (1 oră și 47 minute).

În perioada de raportare, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu 9,7% și a constituit 26,4 lei. SA ”Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 27,6 lei (în scădere cu 9,4%), iar furnizorii alternativi – un ARPU de 16,4 lei (în scădere cu 13%).

Conform datelor statistice privind evoluția pieței de telefonie fixă în trimestrul III al anului 2021, cota de piață a SA ”Moldtelecom”, în funcție de vânzări, a alcătuit 93,4%.

7 decembrie 2021 

Ultima actualizare: 7/12/2021