Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

ANRCETI, cu suportul programului de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX, organizează o masă rotundă privind practicile UE de facilitare a dezvoltării infrastructurii de comunicații electronice.

În perioada 5–7 iulie curent, Agenția Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), a organizat o masă rotundă cu suportul programului TAIEX, privind creșterea conectivității în cadrul societății moderne și facilitarea accesului și costurilor de acces pe proprietate publică și infrastructură publică, la care au participat și reprezentanți ai Comisiei administrație publice și dezvoltare regională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Atelierul de lucru este asistat de către experți din cadrul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România, oferind informații despre cele mai bune practici în domeniul asigurării accesului pe proprietăți și de stabilire a costurilor.

În cadrul evenimentului sunt analizate cele mai bune practici la nivel european, metodologiile de calcul a tarifelor maxime, identificând soluții optime pentru a facilita accesul pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, de către furnizorii de comunicații electronice, respectând interesele proprietarilor dar și atingerea obiectivului final de asigurare a conectivității pentru un număr cât mai mare de cetățeni.

Prin acest mecanism de susținere din partea Consiliului Europei, Republica Moldova urmărește alinierea cadrului legal la bunele practici Comunitare. Notă: Programul TAIEX este un instrument de acordare a asistenţei tehnice și schimbului de informații în vederea transpunerii normelor legislaţiei UE în statele beneficiare şi aplicării acestora de către autorităţile din statele respective. Acest program prevede consilierea specialiştilor din ţările beneficiare prin asistenţă oferită de către experţi delegați din ţările UE.

06 iulie 2023

Ultima actualizare: 6/07/2023