Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Ianuarie, 2023

ANRCETI îndeamnă solicitanții să obțină actele permisive în domeniul comunicațiilor electronice prin intermediul Ghișeului unic

Având în vedere necesitatea facilitării interacțiunii la distanță a autorității cu mediul de afaceri, inclusiv, în contextul crizei pandemice Covid-19, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), îndeamnă solicitanții actelor permisive pentru inițierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii în domeniul comunicațiilor electronice să depună notificările/cererile și documentele prevăzute, în acest sens, de legislația în vigoare, prin intermediul Ghișeului unic, care funcționează în baza Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 550 din 13.06.2018.

SIA GEAP presupune depunerea notificării/cererii în regim on-line, prin accesarea site-ului www.anrceti.md sau a portalului serviciilor publice: www.servicii.gov.md. Menționăm că, solicitările de acte permisive parvenite în adresa ANRCETI pe suport de hârtie, precum și actele permisive semnate olograf, vor fi digitizate și introduse în SIA GEAP, astfel ca eliberarea lor să aibă loc prin intermediul acestui sistem.

ANRCETI informează persoanele fizice și juridice, care desfășoară sau intenționează să desfășoare anumite activități în domeniul comunicațiilor electronice, că potrivit Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, solicitantul actului permisiv corespunzător urmează să depună la ANRCETI o notificare/cerere, însoțită de un set minim de documente, conform formularelor, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 54/2017, care poate fi descărcat de pe pagina web a ANRCETI , compartimentul ,,Pagina furnizorului”, sub-compartimentul ,,Formulare”.

Totodată, persoanele care nu au posibilitate tehnică să solicite actele permisive în regim on-line pot transmite notificarea/cererea şi alte documente necesare, către ANRCETI, în unul din următoarele moduri: a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al furnizorului ori al persoanei care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură, la oficiul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD-2012); b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire; c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel.0-22-251-320, 0-22-251-310.

05 iunie 2020

Ultima actualizare: 5/06/2020