Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

ANRCETI participă la atelierul de lucru TAIEX, organizat la Chișinău

În perioada 5-7 aprilie curent, la Chișinău, are loc atelierul de lucru cu tema ”Ghidare privind cerințele instituționale și metodologice pentru aderarea țărilor Parteneriatului Estic (PaE) la Indicele Economiei și Societății Digitale (DESI), organizat în cadrul programului de asistență TAIEX al Comisiei Europene, în comun cu Grupul de experți privind Independența autorităților de reglementare și dezvoltarea serviciilor în bandă largă (IRB EWG) din cadrul EaPeReg.

ANRCETI, participă la eveniment în calitate de membru al Grupului regulatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg), care întrunește reprezentanți din cadrul autorităților de reglementare, ministerelor de resort, specialiști din cadrul Instituțiilor de colectare și prelucrare a datelor statistice din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ukraina și Republica Moldova, dar și experți în domeniu din țările membre ale Uniunii Europene (România, Spania, Republica Cehă, Estonia și Finlanda).

Scopul atelierului organizat este de a consilia țările PaE în crearea condițiilor instituționale pentru colectarea datelor relevante pentru Indicele Economiei și Societății Digitale.

Indicele DESI este un instrument de evaluare a gradului de digitalizare a economiilor și societăților din Uniunea Europeană și este utilizat pentru a urmări evoluția a cinci mari domenii: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale si servicii publice digitale.

Actualitatea și importanța tematicii abordate este condiționată de implementarea procesului de transformare digitală, care este o prioritate pe agenda de dezvoltare a țării noastre.

5 aprilie 2023

Ultima actualizare: 5/04/2023