Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a unui proiect de hotărâre a Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță pentru data de 7 iunie 2024, ora 09.00, sedință publică în cadrul căreia va fi examinat și supus aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea plăților pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio.

Proiectul respectiv a fost consultat public în perioada 08.05.2024-30.05.2024, iar propunerile și recomandările parvenite pe marginea proiectului au fost incluse în Sinteza recomandărilor.

Potrivit Notei informative, plățile au fost stabilite pe principii transparente, proporționale și nediscriminatorii în dependență de scopul utilizării frecvenței radio, precum și de valoarea economică, criteriile fizice ale benzii de frecvențe radio, nivelul armonizării pe plan internațional și european al acestora.

Autorii proiectului afirmă că, la baza stabilirii plăților pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio au stat valorile tarifelor pentru serviciile prestate anterior de către IP „SNMFR”, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 951/2020, iar Metodologia de stabilire a acestora a fost pe larg consultată cu piața. Astfel, cuantumul plăților propuse spre aprobare reprezintă o valoare ajustată a acelor tarife, care au fost adaptate la situația economică actuală.

Ședința publică se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Detalii privind accesul la ședința publică pot fi obținute la data de 07.06.2024 de la I. Mereuță, cu datele de contact: tel. 079228897, e-mail: im@anrceti.md, în intervalul orelor 8.00-8.55.

Informaţii suplimentare despre proiectul menționat pot fi obţinute la: tel. 022251303 - D. Griciuc, 022251334 – P. Basiul.

4 iunie 2024

Ultima actualizare: 4/06/2024