Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

ANRCETI a efectuat, în primul semestru, 74 de controale ale activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţi electronice

În perioada ianuarie – iunie 2013, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a efectuat 74 de controale ale activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, 30 dintre ele fiind desfăşurate în condiţiile noii Legi privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în vigoare din 1 martie 2013. În urma controalelor au fost întocmite 62 acte de control, emise 17 prescripţii şi încheiate 12 procese verbale cu privire la contravenţiile în domeniul comunicaţiilor electronice.

Conform unui raport privind acţiunile de control şi monitorizare desfăşurate de ANRCETI în primul semestru al anului 2013, cele mai frecvente nereguli constatate de specialiştii autorităţii de reglementare au fost cele referitoare la nerespectarea de către unii furnizori a obligaţiei de a introduce în contractele încheiate cu utilizatorii finali a clauzelor minime prevăzute de lege, precum şi la nerespectarea obligaţiilor de raportare a unor date către ANRCETI. Urmare a prescripţiilor emise de ANRCETI, furnizorii supuşi controalelor s-au conformat cerinţelor legale.

Cu referire la cele 12 procese verbale privind contravenţiile constatate, raportul precizează că 4 au fost încheiate în privinţa unor furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi 8 – în privinţa persoanelor angajate în alte domenii de activitate. Cele mai frecvente încălcări constatate de specialiştii ANRCETI au fost conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate la reţelele de comunicaţii electronice (4 cazuri), furnizarea neautorizată a reţelelor sau serviciilor (3 cazuri), deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice (2 cazuri), încălcarea regulilor de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice, executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor şi instalaţiilor de acelaşi gen fără autorizarea proprietarilor acestor linii, cabluri şi instalaţii (2 cazuri).

În perioada de raport, instanţa de judecată a examinat şi s-a pronunţat, prin hotărârile sale, asupra a 17 procese verbale încheiate de ANRCETI în anii 2012 – 2013. În 13 cazuri ea a aplicat contravenienţilor sancţiuni în formă de amendă în sumă totală de 28,9 mii lei. Cele mai mari amenzi au fost aplicate pentru furnizarea neautorizată a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice. În asemenea cazuri, persoanele fizice achită amenzi de la 1000 la 2000 lei (50 – 100 unităţi convenţionale), iar persoanele juridice – de la 4000 la 6000 lei (200 – 300 unităţi convenţionale).  

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI supraveghează respectarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei şi a actelor normative în domeniul comunicaţiilor electronice, constată contravenţiile în acest domeniu, a comunicaţiilor poştale şi a tehnologiei informaţiei prin încheierea proceselor verbale corespunzătoare şi le remite spre examinare instanţei de judecată. Amenzile aplicate contravenienţilor de către instanţa de judecată sunt virate integral la bugetul de stat.

31 iulie 2013

Ultima actualizare: 31/07/2013