Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

ANRCETI anunță concurs de selectare a unei companii media pentru elaborarea a două spoturi publicitare

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) solicită oferte de la companii media din Republica Moldova pentru producerea a două spoturi video de promovare și publicitate a platformelor online ”Comparatorul de oferte pentru servicii mobile” (https://comparator.anrceti.md/oferte/) și ”Hărții de acoperire cu servicii mobile și parametrii de calitate” (https://harta.anrceti.md/#/home).

Ambele platforme au fost dezvoltate de ANRCETI în perioada 2019- 2020, cu scopul de a pune la dispoziția utilizatorilor informații reale despre acoperirea și calitatea serviciilor mobile, oferite de furnizorii de comunicații mobile Î.M.”Orange Moldova”S.A., Î.M.”Moldcell”S.A. și S.A.”Moldtelecom-Unite”, precum și oferindu-le posibilitatea de a compara ofertele de telefonie mobilă şi Internet mobil existente pe piaţă, înainte de a alege un anumit furnizor sau o anumită ofertă.

Obiectivul principal al spoturilor elaborate va fi informarea publicul larg despre instrumentele create de ANRCETI, care permit să ia cele mai bune decizii pe piaţa de comunicaţii mobile în alegerea celei mai bune oferte de servicii mobile pentru nevoile sale.

Persoana juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți.

Spoturile urmează a fi predate în variantă finală beneficiarului la data de 25 aprilie 2021 și promovate pe parcursul lunilor aprilie – mai 2021, conform celor specificate mai jos:

I. Cerințe față de Prestator:
Compania media selectată va asigura:
1. Elaborarea scenariilor pentru fiecare spot, în colaborare cu echipa ANRCETI.
2. Specificații tehnice ale spotului video:
- Spot video cu coloană sonoră și imagini grafice/artistice în format full HD audiate cu vocea naratorului care oferă informații conform imaginii video;
- Tonul comunicării va fi de informare-promovare, tonalitate caldă, pozitivă, limbaj uzual, accesibil publicului larg, iar conținutul spotului va fi în concordanță cu obiectivul;
- Formatul standard și full HD;
- Coloana sonoră va fi personalizată cu o linie melodică;
3. Elaborarea spotului video/audio în limba română, cu durata de până la 90 sec.
4. Predarea spotului video și audio final în diferite formate (pentru TV, pagini web).

II. Procedura de desfășurare a concursului:
1. Recepționarea ofertelor participanților la concurs, în plic sigilat până pe data de 10 aprilie 2021, ora 17:00;
2. Deschiderea plicurilor cu oferte va avea loc pe data de 11 aprilie 2021, ora 10:00;
3. Selectarea executorului (este efectuată de Grupul de lucru pentru achiziții în baza criteriilor de determinare a câștigătorilor cu condiția prezentării întregului pachet de documente);
4. Anunțarea câștigătorului și încheierea contractului de colaborare.

III. Criteriile de selectare a câștigătorului:
La determinarea câștigătorului se folosesc următorii indicatori de evaluare a ofertelor de concurs:
1. Experiența de realizare a spoturilor video (va constitui un avantaj experiența de realizare a spoturilor cu conținut social);
2. Oferta de preț (costul lucrărilor enumerate mai jos și termenele de execuție);
3. Termenele de execuție (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj);
4. Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție.

IV. Documentele necesare pentru participare la concurs (prezentarea documentelor solicitate este obligatorie):
Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:
1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
2. Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
3. Conceptul general de realizare a produsului;
4. Oferta financiară, care va include prețul pentru realizarea fiecărui spot video de 90 secunde. Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești, fără TVA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
5. Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 3 ani și portofoliul de clienți, cu specificarea experienței de producere a spoturilor cu mesaje sociale (referințele vor fi înalt apreciate);
6. Termenele de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
7. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexată la ofertă.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa: office@anrceti.md sau direct la sediul ANRCETI (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, MD-2012, Chișinău, etajul 4) până pe 10 aprilie 2021.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 079120033 sau la adresa de e-mail: dumitru.griciuc@anrceti.md.

31 martie 2021
 

Ultima actualizare: 31/03/2021