Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

ANRCETI a stabilit obligaţii speciale preventive SA „Moldtelecom” pentru deblocarea concurenţei pe două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a elaborat şi a aprobat un set de obligaţii speciale preventive pentru SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă pentru a reduce barierele structurale şi a preveni utilizarea puterii semnificative de piaţă în detrimentul concurenţei. Hotărârile respective ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI au intrat în vigoare la data adoptării - 28.03.2011.

Piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (piaţa 4) cuprinde serviciile de acces total sau partajat la bucla/subbucla locală, compusă din fire din cupru ce conectează locaţia utilizatorilor la reţeaua telefonică a SA ”Moldtelecom”. Piaţa accesului cu ridicata în bandă largă (piaţa 5) include serviciile bitstream autofurnizate (self-suply) de către operatorii de bandă largă. Serviciile bitstream reprezintă acces ADSL cu ridicata oferit furnizorilor la 3 nivele de agregare în reţea: local, regional şi naţional.

Anterior, Agenţia, în baza unei analize de piaţă, a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe cele două pieţe relevante. Agenţia a stabilit că SA „Moldtelecom” deţine pe pieţele nominalizate cote de peste 98% şi, respectiv, 95%. De asemenea, urmare a analizei efectuate, s-a constatat că există bariere semnificative pentru intrarea pe aceste pieţe a altor furnizori, pe ele lipsesc tendinţele de concurenţă efectivă, iar reglementarea acestor pieţe doar prin mijloacele legislaţiei generale privind protecţia concurenţei nu este suficientă pentru remedierea eşecului concurenţei.

Prin hotărârile sale, Agenţia a obligat SA „Moldtelecom” să ofere acces la infrastructura reţelei sale de acces local şi servicii bitstream oricărui furnizor solicitant. Totodată, SA ”Moldtelecom” va asigura : transparenţa în furnizarea accesului dat, inclusiv publicarea, în termen de până la trei luni, a ofertelor de referinţă pentru acces la bucla/subbucla locală şi pentru servicii bitstream; nedescriminarea furnizorilor solicitanţi, inclusiv în raport cu propriile servicii în bandă largă cu amănuntul; aplicarea unor preţuri bazate pe costuri şi implementarea evidenţei contabile separate.

Obligaţia de publicare a ofertei de referinţă şi de nedescriminare a furnizorilor solicitanţi le va da acestora posibilitatea să se asigure că lor le sunt oferite servicii de acces echivalente celor furnizate activităţilor cu amănuntul ale SA ”Moldtelecom”. Până la aprobarea mecanismului de control al fundamentării preţurilor pe costuri, Agenţia a stabilit cuantumul preţurilor maximale pe care SA „Moldtelecom” le poate percepe de la furnizorii solicitanţi pentru serviciile sale de acces total şi partajat la bucla/subbucla locală.

În scopul implementării accesului bitstream Agenţia a obligat SA „Moldtelecom” să ofere furnizorilor solicitanţi pentru accesul bitstream la nivel naţional şi regional o reducere de 25% şi, respectiv, de 35% pentru capacităţile de 4/1 Mbps, iar pentru accesul bitstream la nivel local - o reducere de 50% pentru aceleaşi capacităţi. Pentru alte capacităţi SA „Moldtelecom” va propune în oferta sa tarife orientate la costul LRIC.

Agenţia consideră că îndeplinirea obligaţiilor susmenţionate va conduce la facilitarea intrării furnizorilor alternativi pe piaţa de acces în bandă largă şi crearea condiţiilor de stimulare a concurenţei în toate regiunile republicii. Urmare a acestui proces utilizatorii finali vor beneficia de un spectru mai larg de oferte şi servicii oferite de un număr mai mare de furnizori pe tot teritoriul republicii, ceea ce înseamnă că pe termen lung utilizatorii vor avea de câştigat de pe urma concurenţei durabile bazate pe infrastructuri.

Hotărârile menţionate au fost elaborate de către ANRCETI în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi în baza practicilor de reglementare stabilite de directivele corespunzătoare ale Uniunii Europene.

31 martie 2011

Ultima actualizare: 31/03/2011