Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Iulie, 2024

Consumatorii pot accesa pe site-ul www.anrceti.md informaţii despre calitatea serviciilor de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a postat astăzi pe site-ul său oficial www.anrceti.md o nouă pagină electronică – Calitatea serviciilor publice de comunicaţii electronice, prin intermediul căreia consumatorii pot afla date despre nivelul de calitate a serviciilor, prezentate ANRCETI de către furnizorii de pe această piaţă. Pagina electronică conţine informaţii despre parametrii de calitate măsuraţi de către furnizori în trimestrul III al anului curent.

Prin lansarea acestei pagini electronice ANRCETI urmăreşte scopul de a asigura transparenţa parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicaţii electronice, oferind astfel consumatorilor acces la informaţii comparabile despre calitatea serviciilor prestate de diferiţi furnizori. Dispunând de asemenea informaţii, consumatorul va putea evalua furnizorul său din punct de vedere al nivelului de calitate a serviciilor prestate de acesta, fapt ce va contribui la sporirea capacităţii consumatorului de a-şi apăra mai bine drepturile şi interesele sale legitime.

Anterior, ANRCETI, printr-o Hotărâre a Consiliului său de Administraţie, a stabilit parametrii de calitate pentru şapte tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice (telefonie fixă, acces la Internet, comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor pe care se utilizează protocolul IP, comunicaţii electronice furnizate prin reţeaua ISDN, linii închiriate, telefonie mobilă şi serviciul de televiziune) şi a obligat furnizorii să măsoare trimestrial aceşti parametri.

Aceeaşi hotărâre a Consiliului stabileşte modalităţile de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor, limitele, recomandate de către ANRCETI, ale acestor parametri, conţinutul, forma şi modalitatea de prezentare a datelor despre parametrii măsuraţi. Furnizorii au obligaţia să prezinte trimestrial aceste date ANRCETI şi să le publice ulterior pe paginile proprii de Internet.

Parametrii de calitate a serviciilor menţionate mai sus se referă, în principal, la termenele de conectare la reţea şi de începere a furnizării serviciului respectiv, exprimate în zile calendaristice; termenele de remediere a deranjamentelor tehnice în reţea, exprimate în ore; termenele de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor finali, exprimate în zile calendaristice etc.

Datele despre nivelul de calitate a serviciilor publice de comunicaţii electronice în trimestrul IV al anului 2013 vor fi publicate pe pagina de Internet a ANRCETI în februarie 2014.

30 decembrie 2013

Ultima actualizare: 30/12/2013