Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a stabilit, în premieră, obligaţii speciale preventive pentru furnizorii cu putere semnificativă pe două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a stabilit, pentru prima dată, obligaţii speciale preventive pentru furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi de telefonie mobilă în scopul prevenirii utilizării acestei puteri în detrimentul concurenţei. Hotărârile corespunzătoare ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI au intrat în vigoare la data adoptării - 23.12.2010 – şi au fost remise furnizorilor vizaţi. Părţile dispozitive ale hotărârilor vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Obligaţiile au fost puse în sarcina a 18 furnizori desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele nominalizate în noiembrie curent de către ANRCETI. Cele mai multe obligaţii speciale preventive le au societăţile pe acţiuni „Moldtelecom”, „Orange Moldova” şi „Moldcell”. Primele două societăţi au obligaţii în legătură cu puterea lor semnificativă pe ambele pieţe relevante: de terminare a apelurilor în reţelele lor individuale de telefonie fixă şi de telefonie mobilă, iar SA „Moldcell” – pe piaţa de terminare a apelurilor în reţeaua sa individuală de telefonie mobilă.

Cei trei furnizori au obligaţia de a oferi, la solicitarea altor operatori, acces la reţelele lor în vederea terminării apelurilor, de a asigura furnizarea serviciilor date într-un mod nediscriminatoriu şi transparent. Astfel, aceşti furnizori sunt obligaţi să facă publice ofertele lor de referinţă pentru interconectare. În sarcina SA „Moldtelecom” este pusă şi obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată a activităţilor sale.

Potrivit hotărârilor ANRCETI, 18 furnizori cu putere semnificativă pe pieţele menţionate au obligaţia de a orienta tarifele pentru serviciul de terminare a apelurilor la nivelul costurilor. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii Agenţia a stabilit o perioadă de tranziţie pentru reducerea graduală, la fiecare şase luni, începând cu 1 ianuarie 2011, a tarifelor pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile şi fixe. Conform estimărilor ANRCETI, aceste tarife se vor micşora către 1 ianuarie 2014 de mai bine de 3 ori. În prezent, tariful pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile constituie 7 cenţi SUA per minut, iar cel pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe – 3,19 cenţi SUA/ minut.

Prin aceleaşi hotărâri, ANRCETI a impus celor 18 furnizori obligaţia specială de excludere, până la începutul anului 2014, a discriminării traficului în funcţie de originea apelurilor.

Agenţia consideră că îndeplinirea obligaţiilor speciale preventive puse în sarcină societăţilor pe acţiuni „Moldtelecom”, „Orange Moldova” şi „Moldcell”, precum şi altor furnizori, va contribui la simplificarea procesului de interconectare a reţelelor şi facilitarea intrării pe piaţă a noi operatori. Totodată, reducerea tarifelor pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile şi fixe va conduce la dinamizarea concurenţei pe pieţele cu amănuntul a serviciilor de telefonie mobilă, fixă şi de acces în bandă largă, factor care va aduce utilizatorilor finali ai acestor servicii beneficii pe termen lung.

Hotărârile menţionate au fost elaborate de către ANRCETI în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi se bazează pe practica de reglementare stabilită în directivele corespunzătoare ale Uniunii Europene.

30 decembrie 2010

Ultima actualizare: 30/12/2010