Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

ANRCETI anunţă, repetat, un concurs pentru acordarea dreptului de utilizare a sub – benzilor din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă, repetat, concursul pentru acordarea a patru licenţe pentru dreptul de utilizare a sub-benzilor din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, cu lărgimea de 50 MHz fiecare, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în bandă largă. Cererile de participare la concurs şi documentele de însoţire a acestora pot fi depuse în perioada 1 octombrie – 19 noiembrie 2014, ora 16.00, la ANRCETI pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău.

Licenţele pentru dreptul de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio 3600-3650 MHz; 3650-3700 MHz: 3700- 3750 MHz şi 3750-3800 MHz vor fi eliberate de către ANRCETI pe un termen de 15 ani şi vor atesta dreptul titularilor acestora de a le utiliza exclusiv în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, în baza tehnologiilor disponibile, care nu contravin condiţiilor tehnice şi operaţionale prevăzute de Caietul de sarcini pentru concurs.

Expunerea la concurs a celor patru licenţe este prevăzută de Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 16 din 11.02.2013. Conform acestui act normativ, licenţele pentru dreptul de utilizare a sub-benzilor din banda de frecvenţe radio 3600-3800 MHz, nesolicitate în perioada aprilie – iunie 2013, când a fost anunţat prima dată concursul respectiv, vor fi expuse în mod repetat la concurs. Întrucât anul trecut nici o licenţă din cele patru nu a fost solicitată, ANRCETI expune toate cele patru licenţe la un nou concurs.

Câştigătorii concursului vor fi selectaţi în cadrul unui concurs deschis, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite în Caietul de sarcini pentru concurs, aprobat prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 28.03.2013. La concurs pot participa persoane juridice din R. Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din R. Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri şi oferte comune.

Concursul urmează să se desfăşoare în incinta ANRCETI pe data de 10 decembrie 2014, cu începere de la ora 10.00, în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.11 din 28.03.2013.

Anunţul publicitar, Caietul de sarcini, Procedura de concurs, Condiţiile speciale tip de licenţă, Decizia privind instituirea Comisiei de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio şi alte documente aferente concursului respectiv sunt disponibile pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://www.anrceti.md/concurs_30092014

30 septembrie 2014

 

Ultima actualizare: 1/10/2014