Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

ANRCETI participă la a doua reuniune a autorităţilor de reglementare din ţările Parteneriatului Estic

O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI - www.anrceti.md) condusă de directorul acesteia Sergiu Sîtnic participă, în perioada 30 iunie - 1 iulie curent, la o reuniune a autorităţilor de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din ţările participante la Parteneriatul Estic (PaE), care se desfăşoară la Trakai, Lituania. Reuniunea este organizată de Comisia Europeană şi Autoritatea de reglementare a comunicaţiilor din Lituania. Ea este a doua reuniune de acest gen, prima a avut loc în octombrie 2010 la Viena, Austria.

La reuniune participă responsabili din cadrul Comisiei Europene, Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC), reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare din cele şase ţări participante la PaE: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, R. Moldova şi Ucraina.

Agenda primei zile a forului de la Trakai cuprinde examinarea rezultatelor reuniunii de la Viena şi trasarea obiectivele de cooperare pe termen scurt, discutarea unui set de probleme actuale ce vizează reglementarea accesului la reţelele de nouă generaţie (NGN), implementarea portabilităţii numerelor telefonice şi serviciului universal, asigurarea calităţii serviciilor, a drepturilor utilizatorilor finali, managementul spectrului de frecvenţe radio.

În a doua zi a reuniunii, delegaţii autorităţilor din cele şase ţări vor face prezentări cu privire la aspectele cheie ale activităţilor de reglementare desfăşurate de ele, la provocările şi problemele cu care se confruntă aceste autorităţi. Situaţia de la autoritatea din R. Moldova va fi prezentată de către Ala Baidauz, şef de direcţie din cadrul ANRCETI.

La reuniunea de la Trakai vor fi examinate, de asemenea, oportunităţile de colaborare a autorităţilor de reglementare din ţările participante la PaE cu Grupul Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice. Această structură întruneşte autorităţile de reglementare din cele 27 ţări membre ale Uniunii Europene (UE) şi are misiunea de a elabora şi implementa practici uniforme de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice la nivel european.

Parteneriatul Estic a fost lansat de UE cu titlu de iniţiativă de colaborare regională în luna mai 2009. Acest program face parte din politica europeană de vecinătate şi are scopul de a crea condiţiile necesare pentru accelerarea procesului de asociere politică şi integrare economică cu UE a celor şase ţări partenere.

30 iunie 2011

Ultima actualizare: 30/06/2011