Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Decembrie, 2022

Încă un operator de comunicaţii electronice va avea acces direct la traficul Internet-ului global

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a autorizat încă o companie - „Norma” SRL - pentru desfăşurarea activităţilor de operare, gestionare şi mentenanţă a reţelei sale de comunicaţii electronice instalate în zona de la Ungheni a frontierei de stat a R. Moldova. Totodată, „Orange Moldova” SA a fost autorizată să desfăşoare asemenea activităţi pentru noua sa reţea instalată în zona de frontieră de la Crihana Veche, raionul Cahul.

„Norma” este a treia companie autorizată în anul curent de Agenţie pentru desfăşurarea activităţilor menţionate. Primele două companii - „Orange Moldova” SA şi „Starnet” SRL, care şi-au instalat reţelele sale în zona de frontieră de la Ungheni – au primit atare autorizări în aprilie curent.

Anterior companiile „Norma” şi „Orange Moldova” au efectuat lucrările de instalare a reţelelor sale până la linia de intersecţie a frontierei de stat a R. Moldova cu România, după care Agenţia împreună cu reprezentanţi ai altor autorităţi abilitate, a recepţionat aceste reţele. Cele două companii vor efectua lucrările necesare pentru interconectarea reţelelor sale cu cele ale operatorilor străini, după care urmează să-şi lanseze serviciile. Primul operator va furniza prin reţeaua sa fixă servicii transmisiuni de date, acces la Internet şi linii închiriate, iar cel de-al doilea – prin reţeaua radio – servicii voce, transmisiuni de date şi acces la Internet.

Agenţia consideră că intrarea pe piaţa accesului direct la traficul Internet-ului global a unor noi operatori va stimula concurenţa pe această piaţă, care, la rândul său, va conduce la reducerea tarifelor la serviciile de Internet în bandă largă şi la sporirea calităţii acestor servicii. Dacă până nu demult, numai „Moldtelecom” SA avea acces direct la traficul Internet-ului global, în prezent de acest drept beneficiază încă trei operatori.

Actualmente, pe piaţa serviciilor de acces la Internet activează circa 50 de operatori. În primul trimestru al anului curent, numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe a crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 60,7% şi a depăşit cifra de 217 mii, iar numărul utilizatorilor Internetului mobil oferit de operatorii de comunicaţii mobile de generaţia a treia s-a ridicat la 96 mii. Cele mai semnificative creşteri ale vânzărilor pe această piaţă au fost înregistrate de „Moldtelecom” S.A., „Starnet” SRL şi „Orange Moldova” SA.

30 iunie 2010

Ultima actualizare: 30/06/2010