Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Consultarea publică a Regulamentului privind furnizarea serviciilor de roaming naţional în reţelele terestre de telefonie mobilă

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor de roaming naţional în reţelele terestre de telefonie mobilă. Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 13.06.2011.

Proiectul a fost elaborat de către ANRCETI în temeiul art. 47 alin. (2) lit. f) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 şi are drept scop asigurarea accesului utilizatorilor la serviciile publice de telefonie mobilă terestră pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cazul în care furnizorul de servicii, al cărui abonat este, nu are acoperire geografică totală (există zone albe).

Documentul stabileşte, în principal:
1. reguli şi condiţii generale de furnizare a serviciilor de roaming naţional între furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de telefonie mobilă terestră;
2. norme şi principii privind aplicarea tarifelor care pot fi percepute de către furnizorii de telefonie mobilă în vederea furnizării serviciilor de roaming naţional pentru apelurile vocale care încep şi se termină în interiorul Republicii Moldova şi se aplică atât în cazul tarifelor cu ridicata percepute între furnizorii de reţele, cât şi în cazul tarifelor cu amănuntul percepute de către furnizori de la utilizatori;
3. norme şi principii care urmăresc creşterea transparenţei preţurilor şi o mai bună furnizare a informaţiilor cu privire la tarifele percepute de la utilizatorii serviciilor de roaming naţional.

Potrivit Notei de argumentare şi Analizei Impactului de Reglementare care însoţesc documentul, adoptarea şi promovarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor de roaming naţional în reţelele terestre de telefonie mobilă va conduce la reducerea barierelor structurale în calea dezvoltării eficiente a concurenţei, reducerea costurilor apelurilor contribuind la dezvoltarea unei societăţi informaţionale dezvoltate, dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice întru binele utilizatorilor, economiei naţionale şi societăţii în general. Reglementarea în cauză satisface interesul public, în sensul că creează condiţii echitabile pentru participanţi pe piaţa comunicaţiilor electronice şi utilizatorii finali.

ANRCETI menţionează că elaborarea Regulamentul privind furnizarea serviciilor de roaming naţional în reţelele terestre de telefonie mobilă în Republica Moldova este bazată pe cerinţele pieţei, oferă cele mai mari avantaje şi nu reprezintă careva impact neproporţional asupra unei categorii de utilizatori sau întreprinzători.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-312.

30 mai 2011

Ultima actualizare: 1/06/2011