Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Misiune TAIEX - atelier de lucru privind implementarea portabilității numerelor

În perioada 04.04.2011 - 07.04.2011, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va avea loc atelierul de lucru privind “Implementarea portabilității numerelor”.

Atelierul de lucru este parte componentă a unei misiuni de experți din cadrul instrumentului de finanțare al Uniunii Europene TAIEX, organizat la solicitarea ANRCETI. Misiunea va fi reprezentată de către experții în problemele portabilității numerelor din Lituania – Dna Natalija Gelvanovska și Dl Darijus Mickus. La atelierul în cauză sunt invitaţi spre participare membrii grupului de lucru pentru implementarea portabilității numerelor în Moldova creat de către ANRCETI, reprezentanții MTIC, operatorii din domeniu, alţi specialişti din domeniu interesaţi de tematica dată.

Agenda atelierului conține subiecte ce țin de elaborarea prevederilor regulatorii privind implementarea portabilității numerelor în contextul cadrului de reglementare UE. Experții TAIEX vor efectua o prezentare extensivă a procesului și a condițiilor de implementare a portabilității numerelor în Lituania, inclusiv a cadrului legal pentru un astfel de exercițiu. Prezentarea Dlor, de asemenea, se va axa pe descrierea tehnică a bazei de date pentru numerele portate, a mecanismului de funcționare al acesteia, precum și pe prevederile acordurilor de cooperare între operatorii donatori si recipienți.

Experții din cadrul misiunii TAIEX își vor expune opiniile și recomandările pe marginea documentelor elaborate de către ANRCETI în acest sens – proiectul de Regulament privind portabilitatea numerelor și Programul de implementare a portabilității numerelor.

Participanții sunt invitați să se înregistreze pentru a participa la atelierul de lucru până vineri, 1 aprilie, 2011, la tel. 251-316 sau adresa electronica braescu@anrceti.md, (Dna Mariana Braescu).

Atelierul de lucru se va începe la 04.04.2011, orele 11.00.

30 martie 2011

Ultima actualizare: 30/03/2011