Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

SA „Moldtelecom” a fost desemnat drept furnizor cu putere semnificativă pe încă două pieţe relevante

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat, în şedinţă sa publică din 28 noiembrie, hotărârile privind identificarea pieţelor de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate (Piaţa 6) şi a unor segmente-trunchi de linii închiriate (Piaţa 8), indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată şi desemnarea SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Hotărârile Consiliului au intrat în vigoare la data aprobării şi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Hotărârile date au fost luate în cadrul ciclului doi al analizei pieţelor relevante, inclusiv a pieţelor 6 şi 8, exerciţiu demarat de ANRCETI în toamna anului 2012. Proiectele de hotărâri au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante, cel puţin o dată la doi ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele date şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

În urma analizei repetate a pieţelor 6 şi 8 specialiştii ANRCETI au constatat că pe aceste pieţe continuă să existe bariere mari de intrare pe piaţă, lipseşte tendinţa vizibilă de concurenţă, iar măsurile prevăzute de Legea concurenţei nu sunt suficiente pentru a rezolva deficienţele existente pe aceste pieţe. În baza acestor şi altor constatări, autorii analizei au tras concluzia că pieţele date rămân a fi susceptibile reglementării preventive, iar SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe aceste pieţe.

La capitolul identificarea obligaţiilor ce pot fi impuse SA „Moldtelecom” pentru depăşirea problemelor concurenţiale existente pe pieţele 6 şi 8, autorii analizelor de piaţă au propus menţinerea obligaţiilor impuse acestui furnizor prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.35 şi nr.36 din 20.12.2011. Obligaţiile date au fost impuse SA „Moldtelecom” în cadrul primului ciclu al analizei pieţelor 6 şi 8, efectuată de către ANRCETI în anul 2011.

ANRCETI consideră că aceste obligaţii sunt proporţionale cu riscurile concurenţiale existente pe pieţele 6 şi 8 şi cu poziţia de putere semnificativă a SA „Moldtelecom” pe aceste pieţe. În opinia ANRCETI, menţinerea obligaţiilor nominalizate va contribui la preîntâmpinarea cazurilor de abuz de putere semnifivativă a SA „Moldtelecom” pe pieţele de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate şi a unor segmente-trunchi de linii închiriate.

Piaţa serviciilor de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate cuprinde toate tipurile de legături de transmisie (linii dedicate de cupru, fibră optică, radio, etc.) precum şi toate tipurile de tehnologii, interfeţe şi protocoale utilizate (Ethernet, ATM, STM, WDM, MPLS, etc.), iar piaţa serviciilor de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate - serviciile de capacităţi de transmitere cu interfeţe alternative (MPLS, SDH, Ethernet şi WDM) şi servicii de acces la fibra optică neechipată.

29 noiembrie 2013

Ultima actualizare: 29/11/2013