Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a stabilit cuantumul plăţii de reglementare pentru anul 2011

Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI - www.anrceti.md) a stabilit, prin hotărâtrea sa, cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2011 la nivelul de 0,2 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Hotărârea a fost publicată astăzi, 29 octombrie 2010, în Monitorul Oficial. Noua plată de reglementare şi monitorizare va fi achitată de către furnizori începând cu 1 ianuarie 2011.

Consiliul a aprobat hotărârea sa în temeiul Legii comunicaţiilor electronice care stipulează că ANRCETI stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale. Conform legii, cuantumul acestor plăţi se stabileşte în baza estimării volumului veniturilor provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice, în mărime de până la 0,3 la sută din volumul venitului estimat. Agenţia prognozează că în 2011 aceste venituri vor creşte, faţă de 2010, cu circa 10 % şi se vor ridica, în valoare absolută, la 6,7 mlrd. lei.

Plăţile se efectuează de către furnizori în conformitate cu Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin hotărârea Consiliului de administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010.

Potrivit estimărilor Agenţiei, nivelul stabilit al plăţii de reglementare şi monitorizare va fi suficent pentru asigurarea autonomiei financiare a instituţiei şi acoperirea cheltuielilor necesare pentru exercitarea atribuţiilor acesteia prevăzute de legislaţia în vigoare. Planul preliminar al activităţii Agenţiei pentru anul 2011 prevede desfăşurarea unui complex de măsuri legate de implementarea portabilităţii numerelor telefonice, serviciului universal şi accesului la infrastructura asociată, de dezvoltarea procesului de transparenţă decizională a Agenţiei, extinderea numărului de consultaţii cu furnizorii, organizarea seminarelor şi atelierelor de lucru, inclusiv în teritoriu, cu furnizorii, precum şi a unui seminar internaţional la Chişinău. Pentru a spori randamentul acţiunilor planificate Agenţia intenţionează să invite experţi internaţionali în domeniul comunicaţiilor electronice.

În anul 2010, cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare constituie 0,17 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii autorizaţi.

29 octombrie 2010

Ultima actualizare: 29/10/2010