Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

ANRCETI participă la o conferinţă regională în problemele dezvoltării Internetului în bandă largă

O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI - www.anrceti.md) participă, în perioada 29 - 30 aprilie, la Conferinţa a V-ea a autorităţilor de reglementare din ţările riverane Mării Negre şi Mării Caspice cu tema: „Viitorul Internetului în bandă largă”. Ea se desfăşoară la Istambul, Turcia. Conferinţa este organizată de Autoritatea de Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii din Turcia (www.btk.gov.tr) care a invitat ANRCETI să participe la această reuniune.

La conferinţă mai participă responsabili de la Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare din Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Iordan, Iran, Serbia, Lituania şi Tadjikistan.

Printre subiectele principale discutate de participanţii la conferinţă consemnăm următoarele: viitorul Internetului în bandă largă din perspectiva autorităţilor de reglementare şi din perspectiva operatorilor; Internet, programe soft şi securitatea cibernetică; practici de activitate ale sectorului IT din Turcia.

Delegaţia ANRCETI consideră că reuniunea de la Istambul este o bună platformă de discuţii şi schimb de experienţă pe marginea problemelor din agenda de lucru a conferinţei, probleme care sunt de o actualitate stringentă pentru autoritatea de reglementare a pieţei comunicaţiilor din R. Moldova.

29 aprilie 2010

Ultima actualizare: 29/04/2010