Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Consultarea publică a proiectelor privind obligaţiile speciale preventive impuse SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele 4 şi 5

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un punct fix (Piaţa 4) şi pe piața accesului cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5). Consultarea se va desfăşura până la 26 iulie 2013, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor nominalizate.

Proiectele au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) şi (3) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe, şi este în drept, în urma unei asemenea analize, să impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile speciale impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

În temeiul prevederilor legale menţionate, ANRCETI a supus analizei, în cadrul ciclului doi al analizei pieţelor relevante, piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un punct fix şi piața accesului cu ridicata în bandă largă. Analizele finale ale pieţelor 4 şi 5 au fost publicate pe pagina de Internet a ANRCETI pe data de 08.02.2013. Ulterior, Consiliul de Administraţie al ANRCETI prin Hotărârile sale nr. 05 şi 06 din 14.02.2013 a identificat pieţele menţionate drept susceptibile reglementării preventive şi a desemnat SA „Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

În baza analizei pieţelor date, ANRCETI a propus operarea unor modificări la obligaţiile speciale preventive impuse SA „Moldtelecom” în anul 2011, în cadrul primului ciclu al analizei pieţelor 4 şi 5, şi impunerea unor obligaţii speciale preventive noi.

Potrivit notei informative, aceste obligaţii ţin, în mare parte, de definiţiile pieţelor 4 şi 5 care au fost extinse şi includ atât infrastructura din cupru, cât şi cea de fibră optică. Totodată, în scopul remedierii problemelor concurenţiale depistate în urma analizei pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix, ANRCETI a considerat necesar de a propune impunerea unor obligaţii speciale preventive noi SA  „Moldtelecom” privind accesul la infrastructura de canalizare şi stâlpi telefonici.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-352.

28 iunie 2013

Ultima actualizare: 28/06/2013