Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

A demarat consultarea publică a proiectului privind identificarea unei noi pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul de hotărâre al Consiliului său de administraţie privind identificarea unei noi pieţe relevante – piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă. Consultarea se va desfăşura până la 19 mai 2010, aceasta fiind şi data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 51 din Legea comunicaţiilor electronice şi se bazează pe Analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă. Lucrarea dată a fost efectuată de către Agenţie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Analiza a fost înfăptuită cu consultarea experţilor străini din cadrul proiectului de asistenta tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Potrivit Notei informative, piaţa de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie fixă cuprinde transmiterea apelurilor de la punctul de interconectare la punctul terminal al reţelei (locaţia terminalului). În urma analizei acestei pieţe, s-a constatat existenţa barierelor pentru intrarea furnizorilor alternativi pe ea, lipsa concurenţei efective, precum şi faptul că prevederile Legii cu privire la protecţia concurenţei nu sunt suficiente pentru a preveni sau a redresa situaţia existentă. Agenţia a tras concluzia că piaţa dată este susceptibilă reglementării preventive.

După aprobarea proiectului de hotărâre, Agenţia va efectua analiza completă a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă pentru a determina furnizorii care deţin o putere semnificativă pe ea şi a stabili obligaţii preventive speciale ce urmează a fi impuse acestor furnizori.

Piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă este a patra din lista celor 10 pieţe definite de Agenţie pentru efectuarea analizei de identificare a pieţelor susceptibile reglementării preventive din partea regulatorului.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-334.

28 aprilie 2010

Ultima actualizare: 28/04/2010