Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Consultarea publică a proiectului privind stabilirea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în benzile 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind stabilirea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în benzile de frecvenţe 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz. Consultarea se va desfăşura până la 20 iulie 2012, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), u) şi art. 24 alin. (1) alin. (5)-(7) din Legea comunicaţiilor electronice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă şi în vederea realizării obiectivelor Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 17.11.2010.

Proiectul prevede eliberarea de către ANRCETI a trei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 2500-2690 MHz, sub-benzile: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 2540-2560/2660-2680 MHz cu lărgimea de 40 MHz (în regim FDD - frequency-division duplex, 2x20 MHz) şi a unei licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 3600-3800 MHz, sub-banda: 3750-3800 MHz cu lărgimea de 50 MHz (în regim TDD - time-division duplex).

Cele trei licenţe vor fi eliberate prin încredinţare directă furnizorilor care au deja construite reţele şi furnizează în mod autorizat reţele şi servicii publice de telefonie mobilă în Republica Moldova, la cererile acestora depuse la invitaţia ANRCETI, în termen de până la 31 decembrie 2012. În cazul în care, până la această dată, una sau mai multe licenţe nu vor fi solicitate, ANRCETI  va iniţia procedura de expunere la concurs a acestor licenţe.

Licenţa pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda 3600-3800 MHz va fi acordată prin concurs deschis organizat de ANRCETI cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, în termenele şi conform criteriilor şi procedurii stabilite de către ANRCETI. Nota informativă motivează decizia de expunere la concurs a acestei licenţe prin gradul scăzut de solicitare a frecvenţelor radio din banda 3600-3800 MHz şi prin faptul că la nivel internaţional atractivitatea, valoarea economică şi comercială a frecvenţelor din această bandă este în continuă scădere.

Autorii proiectului consideră că valorificarea resurselor de frecvenţe din benzile 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz va contribui la atragerea investiţiilor în infrastructură, promovarea inovaţiilor şi obţinerea unui maxim de beneficii pentru utilizatorii finali în ceea ce priveşte diversitatea ofertelor, tarifelor şi calitatea serviciilor de comunicaţii electronice.

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectului, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022- 222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-312.

27 iunie 2012

Ultima actualizare: 27/06/2012