Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Februarie, 2024

ANRCETI a publicat Raportul despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în trimestrul IV al anului 2012

Documentul, publicat astăzi pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că, în tr. IV al anului 2012, volumul total al veniturilor obţinute din vânzarea serviciilor de comunicaţii electronice (comunicaţii mobile, telefonie fixă, transmisiuni date şi acces la Internet, retransmisie a programelor audiovizuale) a însumat 1 mld. 685 mil. lei. Acest indicator este cu 5,7 mil. lei (+0,34%) mai mare decât cel înregistrat în tr. III al anului 2012 şi cu 124,4 mil. lei (-6,8%) mai mic decât cel obţinut în tr. IV al anului 2011.

În perioada de raport, cele mai mari venituri au fost înregistrate pe pieţele de comunicaţii mobile (986,8 mil. lei) şi de telefonie fixă (374,7 mil. lei). Veniturile obţinute din vânzarea serviciilor transmisiuni date şi acces la Internet au alcătuit 225,6 mil. lei, iar cele din serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale – 97,8 mil. lei.

Ponderea cea mai importantă în structura veniturilor totale înregistrate în sectorul de comunicaţii electronice o au veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de comunicaţii mobile (58,6%) şi de telefonie fixă (22,2%). Ponderea veniturilor din furnizarea serviciilor transmisiuni de date şi acces la Internet la puncte fixe şi a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale a constituit 13,4% şi, respectiv, 5,8%.

Cele mai semnificative venituri medii lunare per utilizator (ARPU) au fost înregistrate pe pieţele accesului la Internet la puncte fixe şi la puncte mobile: de 145,9 lei şi, respectiv, 130,7 lei. Valoarea acestui indicator pe piaţa serviciilor de telefonie fixă a fost de 103,9 lei, pe piaţa comunicaţiilor mobile – de 79,2 lei, iar pe piaţa serviciilor TV multicanal (retransmisia programelor audiovizuale prin reţele de cablu, IPTV, reţele satelit şi reţele MMDS) – de 54,4 lei.

Raportul reflectă situaţiile şi evoluţia trimestrială a principalilor indicatori ai celor patru pieţe de comunicaţii electronice. Documentul a fost întocmit în baza datelor statistice raportate ANRCETI de către operatorii de pe aceste pieţe.

27 martie 2013

Ultima actualizare: 27/03/2013