Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Rata de penetrare a serviciilor de comunicații mobile a atins pragul de 104,3%*

În 2011, numărul total al utilizatorilor de comunicații mobile a crescut, faţă de 2010, cu 17,4%* şi a depăşit cifra de 3 mil. 715* mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori ai republicii, s-a majorat cu 15,5* puncte procentuale şi a ajuns, pentru prima dată în ţara noastră, la nivelul de 104,3%*, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) despre evoluţia acestei pieţe în anul trecut.

Din numărul total de utilizatori 3 mil. 587* mii sunt conectaţi la serviciile de telefonie mobilă, 124 mii - abonaţi la serviciile de acces mobil la Internet, restul – la alte servicii. Datele statistice raportate Agenţiei de către cei trei furnizori de comunicaţii mobile (SA “Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA “Moldtelecom”) arată că din numărul de utilizatori de telefonie mobilă peste 3 mil. 241 mii (89,7%) sunt utilizatori activi, iar 370,2 mii (10,3%) - pasivi. Conform metodologiei ANRCETI, activi sunt consideraţi utilizatorii care în ultimele trei luni înainte de raportarea datelor statistice au achitat şi/sau au consumat cel puţin un serviciu de comunicaţii mobile, iar cei pasivi – nici un serviciu.

Potrivit aceloraşi date, cel mai mare număr de utilizatori noi conectaţi în cursul anului 2011 la reţeaua sa - circa 325,9 mii – a fost înregistrat de SA „Moldcell”. Baza de clienţi a acestui furnizor a sporit, faţă de 2010, cu 31,5%, ajungând la 1 ianuarie curent la 1 mil. 360,1 mii. Cea mai rapidă creştere a numărului de utilizatori a înregistrat SA “Moldtelecom”, care furnizează servicii de comunicaţii mobile sub marca comercială “Unite”. Timp de un an baza de clienţi ai “Unite” a crescut cu 71,7 %* (94,1* mii utilizatori) şi a atins cifra de 225,3* mii. Cel mai mare furnizor de comunicaţii mobile – SA “Orange Moldova” – a asigurat o creştere a numărului de utilizatori de 6,5% (129,8 mii), având la 1 ianuarie curent o bază de clienţi de 2 mil. 129,5 mii.

Urmare a creşterii numărului de utilizatori şi a traficului în reţelele mobile (+15%) volumul total al vânzărilor înregistrate în 2011 de cei trei furnizori a sporit, faţă de 2010, cu mai bine de 4,5% şi a depăşit cifra de 3 mld. 610,6 mil. lei. Toţi cei trei furnizori au obţinut o creştere a veniturilor provenite din vânzarea serviciilor de comunicaţii mobile. SA “Moldtelecom” a majorat cifra sa de afaceri cu circa 31,1%, SA „Moldcell” – cu 10,4%, iar SA “Orange Moldova” - cu 1,5%.

În acelaşi timp, în 2011 venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) în sectorul comunicaţii mobile s-a redus, faţă de 2010, cu 9,8%* şi a însumat 89,6 lei. SA “Orange Moldova” a înregistrat un ARPU de 104,1 lei, SA „Moldcell” – de 67,2 lei şi SA “Moldtelecom”– de 66,8* lei. Diminuarea acestui indicator a fost cauzată de reducerea tarifelor la serviciile cu amănuntul pentru utilizatorii finali şi a tarifelor la serviciile cu ridicata pentru terminarea apelurilor în reţelele mobile.

În perioada de raport, cea mai mare cotă de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri, – de 70,84% – a fost deţinută de SA “Orange Moldova”. SA „Moldcell” şi SA “Moldtelecom” le-au revenit cote de piaţă estimate la 25,57% şi, respectiv 3,59%.

Alte detalii despre evoluţia pieţei de comunicaţii mobile în anul 2011 le puteţi găsi pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anrceti.md, în secţiunea „Date statistice” .

27 martie 2012

* Cifrele au fost actualizate la 29.03.2012

Ultima actualizare: 29/03/2012