Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a aprobat Condiţiile tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice

Odată cu lansarea portabilităţii numerelor, orice utilizator de telefonie mobilă şi fixă va putea beneficia de serviciul de portabilitate în cinci zile lucrătoare de la depunerea unei cereri la furnizorul în reţeaua căruia doreşte să-i fie portat numărul de telefon. Această prevedere se conţine în Condiţiile tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate ieri, 26 februarie, în şedinţă publică, de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). Hotărârea respectivă a Consiliului (nr.8 din 26.02.2013) a intrat în vigoare la data aprobării acesteia.

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite acestora să-şi păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie. Spre deosebire de unele ţări, în R. Moldova serviciul de portare a numerelor va fi oferit solicitanţilor fără plată. În momentul în care un utilizator renunţă la serviciile de telefonie oferite de un furnizor (furnizor donor) în favoarea altui furnizor (furnizor acceptor), utilizatorul nu va fi facturat de către furnizorul donor pentru portarea numărului, costurile directe ale acestui serviciu fiind suportate de furnizorul acceptor. După înregistrarea cererii de portare, furnizorul acceptor are obligaţia să asigure îndeplinirea acesteia.

Utilizatorul poate alege ca portarea numărului său de telefon să fie realizată în termen de cinci zile sau, la solicitare, într-un termen mai mare, dar care nu va depăşi 30 de zile calendaristice. Totodată, utilizatorul va avea dreptul de a revoca cererea sa de portare a numărului cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data şi ora stabilită pentru realizarea acestei lucrări. Informarea cu privire la procesul de portare a numerelor va fi efectuată de către furnizorii acceptori prin serviciile de relaţii cu clienţii şi prin alte mijloace de informare (prin telefon, e-mail şi SMS).

Având în vedere că numerele nu vor mai putea fi asociate unei anumite reţele, ANRCETI a impus furnizorilor care iniţiază apeluri telefonice obligaţia de a transmite, în cazul numerelor portate, în mod gratuit, un ton distinctiv sau mesaje vocale, prin care utilizatorii sa fie avertizaţi că numărul apelat este portat în altă reţea. Utilizatorii vor avea la dispoziţie şi o pagină de Internet ce va fi dezvoltată de către administratorul bazei de date centralizate (BDC) prin care utilizatorii vor putea afla dacă un număr este portat şi ce furnizor oferă servicii prin intermediul numărului respectiv la momentul consultării site-ului.

Condiţiile tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor au fost elaborate de către administratorul BDC în comun cu grupul de lucru pentru implementarea portabilităţii numerelor care întruneşte reprezentanţi ai furnizorilor de telefonie mobilă şi fixă şi responsabili din cadrul ANRCETI.

Documentul stabileşte etapele tehnologice ale procesului de portare a numerelor, obligaţiile furnizorilor şi administratorului BDC în vederea asigurării implementării şi realizării portabilităţii numerelor, modalităţile şi procedura de decontare a costurilor între furnizori, între furnizori şi administratorul BDC, parametrii de calitate a serviciului de portabilitate a numerelor.

Conform hotărârii ANRCETI, furnizorii care au obligaţia de implementare a portabilităţii numerelor, urmează, în termen de o lună, să revizuiască acordurile existente de interconectare directă şi/sau indirectă şi să semneze cu Administratorul BDC acorduri de oferire a serviciilor de implementare şi realizare a portabilităţii numerelor.

27 februarie 2013

Ultima actualizare: 27/02/2013