Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

ANRCETI participă la o conferință internațională axată pe probleme de reglementare a comunicațiilor radio

La invitația Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM), directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), Grigore Varanița, participă astăzi, 26 septembrie, la conferința internațională, organizată de ANCOM, cu tema: ”Noua paradigmă a comunicațiilor radio”. Evenimentul se desfășoară la București, sub semnul unei duble aniversări: 25 de ani de reglementare modernă a spectrului radio și 150 de ani de când România a devenit membru al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

La conferință participă responsabili din cadrul autorităților de reglementare și ministerelor de ramură din mai multe țări europene, operatori de comunicații electronice, reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor internaționale și europene în domeniul comunicațiilor electronice.

Conferința este structurată în trei sesiuni. Potrivit agendei, participanții la eveniment vor examina exemple concrete de funcționare a rețelelor de comunicații în situații de urgență, după care vor discuta conceptul de acces dinamic la resursa de spectru (DSA), ca metodă de partajare a spectrului radio. În cadrul discuțiilor vor fi împărtășite viziunea și experiența participanților cu privire la provocările actuale cu care se confruntă gestionarea spectrului radio în Europa.

În iunie 2011, ANRCETI și ANCOM au încheiat un memorandum de înțelegere privind facilitarea cooperării și a schimbului de informații în domeniul comunicațiilor electronice. Acesta stabilește că părțile vor desfăşura acţiuni comune şi schimb de experienţă în scopul promovării concurenţei și intereselor legitime ale utilizatorilor de servicii de comunicații electronice, în acord cu cele mai bune practici comunitare şi internaţionale.

26 septembrie 2016

Ultima actualizare: 27/09/2016