Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

ANRCETI a făcut bilanţul activităţii sale din primul semestru al anului 2013 şi a stabilit priorităţile pentru perioada următoare

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a dat o apreciere satisfăcătoare activităţii desfăşurate de subdiviziunile ANRCETI în primul semestru al anului 2013, dar consideră că echipa acesteia trebuie să muncească mai mult şi mai eficient asupra lucrărilor prioritare stabilite în planul de acţiuni al ANRCETI pentru anul curent. Anunţul a fost făcut de directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, la închiderea şedinţei de totalizare desfăşurată joi, 25 iulie, şedinţă la care au fost examinate rapoartele despre activitatea subdiviziunilor ANRCETI în perioada ianuarie – iunie 2013.

Potrivit acestor rapoarte, activităţile principale desfăşurate de ANRCETI în primul semestru al anului 2013 s-au axat pe trei priorităţi de bază: (i) iniţierea ciclului doi al analizei celor nouă pieţe relevante, identificarea a şase pieţe drept susceptibile reglementării preventive şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe; (ii) finalizarea procedurilor legale necesare pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice şi lansarea portabilităţii acestor numere în reţelele mobile; (iii) elaborarea documentelor de concurs şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio din benzile 2500-2690 MHz şi 3600-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în bandă largă.

În acest context, s-a menţionat că în februarie curent ANRCETI a eliberat companiei „Orange Moldova”, în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţei deţinute de ea pentru prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă GSM, o licenţă provizorie, pe un termen de 20 de luni, pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio din benzile 900 MHz şi 1800 MHz în scopul furnizării serviciilor de telefonie celulară mobilă în standardul GSM (2G). ANRCETI a luat această decizie pentru a sincroniza termenul de expirare a licenţei companiei „Orange Moldova” cu cel al licenţei deţinute de compania „Moldcell”, a crea condiţii concurenţiale egale pentru furnizorii de pe această piaţă, precum şi condiţii necesare pentru implementarea neutralităţii tehnologice.

Referindu-se la priorităţile ANRCETI pentru a doua jumătate a anului 2013, Grigore Varaniţa a menţionat importanţa implementării Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2013 – 2020, care are menirea de a asigura resursele de spectru radio pentru dezvoltarea continuă a reţelelor mobile terestre de comunicaţii electronice în bandă largă şi a valorifica potenţialul acestor resurse. El s-a pronunţat pentru urgentarea lucrărilor de pregătire şi desfăşurarea în condiţii de maximă transparenţă a concursului pentru acordarea licenţei de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio din banda 2100 MHz în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G), precum şi a altor concursuri prevăzute de Programul în cauză.

Directorul ANRCETI a stăruit asupra necesităţii eficientizării procesului de monitorizare şi analiză a modului de executare a obligaţiilor impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante, de implementare a portabilităţii numerelor telefonice în reţelele mobile, de respectare de către furnizori a drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor de servicii. El a accentuat că măsurile luate de ANRCETI trebuie subordonate unui singur scop – încurajarea competiţiei pe piaţa de comunicaţii electronice şi stimularea investiţiilor în infrastructură pentru ca consumatorii de servicii să perceapă concurenţa prin respectarea drepturilor lor şi oferirea posibilităţii de a beneficia de avantajele aduse de noile tehnologii şi servicii.

26 iulie 2013

Ultima actualizare: 26/07/2013