Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

Începând cu 1 iulie, doritorii vor putea schimba furnizorul de servicii de telefonie mobilă fără aşi schimba numărul de telefon

Cei trei furnizori de telefonie mobilă şi Administratorul bazei de date centralizate pentru portabilitatea numerelor au finalizat cu succes testarea proceselor tehnologice de portare a numerelor telefonice şi au raportat că sunt gata pentru lansarea, la 1 iulie 2013, a noului serviciu. Despre aceasta au comunicat ieri, 25 iunie, participanţii la conferinţa de presă organizată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) cu prilejul lansării serviciului de portabilitate a numerelor telefonice în R. Moldova.

Conform acestora, din data de 1 iulie utilizatorii de telefonie mobilă vor putea schimba furnizorul la care sunt abonaţi, fără să-şi schimbe numărul de telefon. Acest lucru poate fi aplicat tuturor furnizorilor de telefonie mobilă, indiferent de reţea, de abonament sau cartelă utilizată. Orice utilizator va putea beneficia de serviciul de portabilitate a numerelor în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea unei cereri la furnizorul pe care l-a ales. La renunţarea la serviciile de telefonie mobilă oferite de un furnizor (furnizor donor) în favoarea altui furnizor (furnizor acceptor), utilizatorul nu va fi facturat de către furnizorul donor pentru portarea numarului.

La deschiderea conferinţei, ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Pavel Filip, a declarat că implementarea portabilităţii numerelor telefonice în R. Moldova consemnează o nouă etapă în dezvoltarea pieţei serviciilor de telefonie şi apropierea acesteia de standardele europene. Studiile mai recente arată că portabilitatea numerelor aduce beneficii importante atât utilizatorilor, care pot beneficia de oferte mai atractive, fără aşi schimba numărul de telefon, cât şi pentru furnizori care îşi pot creşte cota de piaţă. Avem convingerea că intensificarea concurenţei între furnizori va conduce nu numai la extinderea gamei de servicii, dar şi la îmbunătăţirea calităţii lor şi a deservirii clienţilor, a menţionat ministrul Pavel Filip.

În aceeaşi ordine de idei, directorul ANRCETI, Sergiu Sîtnic, a precizat că principalele trei beneficii pe care le aduce portabilitatea numerelor sunt (i) creşterea libertăţii de alegere a utilizatorului, (ii)  intensificarea concurenţei şi (iii) scăderea tarifelor. El a accentuat că portabilitatea numerelor diminuează reticenţa utilizatorilor de a schimba furnizorul de servicii de telefonie şi le asigură o mai mare libertate de alegere, generează apariţia unor servicii mai bune şi a unor oferte mai avantajoase, iar pe termen lung va determina diminuarea diferenţelor actuale dintre tarifele “în reţea” şi cele “în afara reţelei”.

Referindu-se la istoria portabilităţii numerelor în R. Moldova, Sergiu Sîtnic a afirmat că această lucrare absolut nouă pentru ţara noastră a început în 2008, după intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice. Atunci ANRCETI a instituit un Grup de lucru care întruneşte experţi în domeniu şi reprezentanţi ai furnizorilor de reţele şi servicii de telefonie mobilă şi fixă. În comun cu acest grup de lucru ANRCETI a elaborat concepţia privind portabilitatea numerelor, iar mai târziu şi Programul de implementare a portabilităţii numerelor în R. Moldova pentru anii 2011 – 2013, document aprobat ulterior prin ordinul MTIC nr. 52 din 30.06.2011. În baza acestui program, ANRCETI a aprobat întregul set de acte normative necesare pentru implementarea portabilităţii numerelor, care au fost elaborate şi consultate cu participarea activă a părţilor reprezentate în Grupul de lucru. Conlucrarea şi consensul pe care l-am avut cu toate părţile implicate în proiectul dat ne face să credem că acesta va avea sorţi de izbândă, devenind un factor de stimulare a concurenţei pe piaţa serviciilor de telefonie, a estimat directorul ANRCETI.

În aceeaşi conferinţă de presă, Ala Baidauz, şef de direcţie din cadrul ANRCETI, a arătat paşii pe care trebuie să-i facă utilizatorii de telefonie mobilă care au decis să-şi porteze numerele în alte reţele, precum şi obligaţiile de informare a utilizatorilor puse în sarcina furnizorilor, implicaţi în procesul de portare. În scopul informării corecte a utilizatorilor, aceştia au obligaţia să pună gratuit la dispoziţia publicului informaţii detaliate cu privire la serviciul de portare a numerelor prin expunerea informaţiei pe paginile lor de Internet, prin serviciul relaţii cu clienţii, precum şi prin oferirea, la cerere, a informaţiei solicitate de utilizatori.   

În acelaşi scop, utilizatorilor de telefonie li s-a pus la dispoziţie şi o pagină de Internet www.portare.md, dezvoltată de Administratorul bazei de date centralizate (BDC) pentru portabilitatea numerelor. În cadrul conferinţei, Iurie Bulgari, directorul „NP Base” SRL, care administrează BDC, a prezentat resursele informaţionale ale site-ului, inclusiv motorul de căutare prin intermediul căruia utilizatorii pot afla dacă un număr sau altul a fost sau nu portat.

Protagoniştii conferinţei de presă au prezentat, de asemenea, tonul distinctiv prin intermediul căruia furnizorii, care practică tarife diferite în funcţie de reţeaua de destinaţie, vor atenţiona, în mod gratuit, utilizatorii care vor apela numere portate despre faptul că apelul respectiv este terminat în altă reţea decât cea în care este originat apelul. Totodată, reprezentanţii furnizorilor de telefonie au demonstrat rezultatul portării a unor numere în alte reţele şi au efectuat apeluri, cu utilizarea tonului distinctiv, către numerele portate.

Implementarea portabilităţii numerelor este prevăzută de Legea comunicaţiilor electronice, acest serviciu fiind considerat o măsură eficientă de asigurare a libertăţii de alegere a utilizatorilor finali şi de stimulare a concurenţei pe piaţa serviciilor de telefonie. Lansarea portabilităţii numerelor în reţelele publice de telefonie fixă este preconizată pentru 31 iulie 2013.

Galerie Foto

26 iunie 2013

Ultima actualizare: 26/06/2013