Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Gradul de utilizare a serviciilor de telefonie fixă este tot mai mic, în anul 2018

Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă în anul 2018, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), atestă diminuarea continuă a principalilor indicatori ai acestei piețe. Astfel, numărul total de abonați s-a micșorat, comparativ cu anul 2017, cu 35,6 mii (-3,1%) și a însumat 1 mil. 108,2 mii, volumul total de trafic a scăzut cu 248,9 mil. minute (-15,7%) și a alcătuit peste 1 mld. 338,9 mil. minute, iar volumul total al vânzărilor pe această piață s-a diminuat cu 138,6 mil. lei (-19,9%) și a alcătuit 556 mil. 853,8 mii lei. Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu 17,6% și a constituit 41,2 lei. S.A.”Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 44,1 lei (în scădere cu 18,2%), iar furnizorii alternativi – un ARPU de 17,1 lei (în scădere cu 5,5%).

Potrivit datelor prezentate ANRCETI, micșorarea numărului de abonați a fost determinată de diminuarea bazei de abonați a celor 23 de furnizori activi de servicii de telefonie fixă. Astfel, numărul abonaților furnizorilor alternativi s-a micșorat cu 6,4%, constituind 117,7 mii, iar numărul abonaților S.A.”Moldtelecom” s-a diminuat cu 2,7% și a alcătuit 990,5 mii. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 de locuitori ai republicii a scăzut, față de anul 2017, cu un punct procentual și a alcătuit 31,2%.

Micşorarea volumului traficului de voce în reţelele de telefonie fixă a fost cauzată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Astfel, traficul către reţelele internaţionale a scăzut cu 31,2%, traficul către alte reţele fixe – cu 15,8%, traficul către reţelele mobile – cu 11,8%. Urmare a acestei evoluții, traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a micșorat cu 12,3% și a alcătuit 156 minute (două ore şi 36 minute).

La sfârșitul anului 2018, cota de piață a S.A.”Moldtelecom”, în funcție de volumul de vânzări înregistrat, a fost de 95,5%, iar a furnizorilor alternativi – de 4,5%.

26 martie 2019

Ultima actualizare: 26/03/2019