Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Au fost identificate primele două pieţe relevante de comunicaţii electronice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a aprobat două hotărâri prin care a identificat două pieţe relevante: piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi piaţa accesului cu ridicata în bandă largă. Hotărârile Consiliului sunt publicate astăzi, 26 martie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Pieţele nominalizate sunt primele din lista celor 10 pieţe definite de Agenţie pentru efectuarea analizei de identificare a pieţelor susceptibile reglementării preventive.

Hotărârile Consiliului se bazează pe concluziile analizelor privind identificarea pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi a pieţei accesului cu ridicata în bandă largă. Analizele date au fost efectuate în temeiul prevederilor Legii comunicaţiilor electronice şi a Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Analizele au fost înfăptuite cu consultarea experţilor străini din cadrul proiectului de asistenta tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea cuprinde serviciul de acces la bucla/subbucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice din cupru (inclusiv acces total sau partajat la bucla/subbucla locală). Piaţa accesului cu ridicata în bandă largă include serviciul de acces cu ridicata în bandă largă bazat pe xDSL (acces de tip „bit stream”), inclusiv capacitatea de transmitere asociată. Pieţele nominalizate au legătură verticală cu aceeaşi piaţă a accesului cu amănuntul la serviciile în bandă largă.

În urma analizelor efectuate, s-a constatat existenţa barierelor pentru intrarea furnizorilor alternativi pe pieţele date, lipsa concurenţei, precum şi faptul că prevederile Legii cu privire la protecţia concurenţei nu sunt suficiente pentru rezolvarea acestor deficienţe. Agenţia a tras concluzia că ambele pieţe sunt susceptibile reglementării preventive.

Agenţia a început deja analiza detaliată a pieţelor nominalizate pentru a stabili dacă există furnizori cu putere semnificativă pe aceste pieţe şi a determina remediile (obligaţiile preventive speciale) în scopul dezvoltării concurenţei. Agenţia consideră că de pe urma implementări acestor obligaţii pe pieţele accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi a accesului în bandă largă vor avea de câştigat utilizatorii finali care solicită servicii de Internet în bandă largă.

26 martie 2010

Ultima actualizare: 26/03/2010