Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

ANRCETI participă la două evenimente organizate de Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul Parteneriatului Estic

Un grup de specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) în frunte cu directorul adjunct al acesteia, Corneliu Jaloba, participă, în perioada 24 – 25 octombrie 2017, la două evenimente organizate de Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul Parteneriatului Estic (EaPeReg): ședința plenară a EaPeReg și atelierul de lucru privind neutralitatea Internet-ului (Net Neutrality). Evenimentele se desfășoară la Minsk, Belarus, cu suportul Comisiei Europene (CE) și al Ministerului Comunicațiilor și Informatizării din această țară.

La ambele evenimente participă reprezentanți ai autorităților de reglementare din cadrul Grupului EaPeReg, ai Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (BEREC), cu care EaPeReg a încheiat un memorandum de înțelegere, experți ai Grupului de lucru privind neutralitatea Internet-ului din cadrul BEREC, precum și reprezentanți ai companiilor de consultanță în domeniul comunicațiilor electronice din țările Uniunii Europene (UE).

Agenda ședinței plenare a Grupului EaPeReg include examinarea raportului de activitate al EaPeReg pentru anul 2017, prezentat de către ANRCETI, care exercită anul curent funcția de Președinte al EaPeReg, alegerea președintelui și vicepreședintelui EaPeReg pentru anul 2018, prezentarea planului de activitate al Grupului pentru anul viitor și aprobarea planului de acțiuni al acestuia pentru anii 2018-2020.

La aceeași ședință vor fi examinate rapoartele de activitate în anul 2017 ale celor trei grupuri de experți din cadrul EaPeReg: privind analiza comparativă (Benchmarking Expert Working Group - BEWG), privind spectrul de frecvențe radio (Spectrum Expert Working Group - SEWG) și privind serviciile de roaming (Roaming Expert Working Group - REWG), după care vor fi discutate și aprobate planurile de activitate ale acestora pentru 2018.

În cadrul atelierului de lucru, desfășurat ieri, participanții la el au examinat cadrul de reglementare al UE privind neutralitatea Internet-ului, aspectele practice ale procesului de implementare, în conformitate cu cerințele Regulamentului respectiv al UE, a neutralității Internet-ului în Letonia, precum și experiența în acest domeniu a altor țări din UE.

Grupul EaPeReg a fost constituit în anul 2012, la Chișinău, la o reuniune a autorităților de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (PaE). EaPeReg are misiunea de a asigura un schimb permanent de informaţii şi experienţă între reglementatorii în domeniul comunicaţiilor electronice din țările PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic din statele PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. Începând cu anul 2013, Grupul EaPeReg beneficiază de un proiect de asistență tehnică oferit de CE.

25 octombrie 2017

Ultima actualizare: 25/10/2017