Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI va atribui blocuri distincte de numere telefonice pentru furnizarea unor servicii noi

În 2011, codurile şi numerele telefonice vor fi atribuite de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) furnizorilor de reţele şi servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, la solicitarea acestora, în conformitate cu prevederile Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică. Noul act de reglementare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21 decembrie 2010 şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Procedura dată se aplică tuturor categoriilor de coduri şi numere din Planul naţional de numerotare (PNN), cu excepţia numerelor naţionale scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european, care vor fi atribuie şi utilizate conform reglementărilor speciale ce urmează a fi emise de ANRCETI.

Prin adoptarea acestui act, Agenţia a extins, în conformitate cu prevederile PNN, gama de servicii oferite prin numerele telefonice din şirurile de numere „7”, „8” şi „9.” Astfel, numerele din blocul „71x xxxxx” (unde x = 0...9) vor fi atribuite furnizorilor de reţele mobile virtuale MVNO (Mobile Virtual Network Opreators), iar cele din blocul „814 xxxxx” – pentru prestarea serviciilor de informaţii despre transport auto, inlusiv taxi, transport feroviar, aerian, servicii medicale, servicii care în prezent sunt acordate prin numerele scurte locale „14xx”. Numerele din blocul „905 xxxxx” vor fi atribuite pentru servicii de conţinut: informaţii de ordin general, de afaceri, de marketing etc, iar numerele din blocul „906 xxxxx” – pentru servicii divertisment pentru adulţi.

Agenţia oferă, pentru prima dată, prestatorilor serviciilor de informaţii despre transport posibilitatea de a alege numere scurte locale „14xx” sau numere din blocul „814 xxxxx”. Specialiştii în domeniu consideră că utilizarea numerelor din blocul „814 xxxxx” pentru serviciile respective are mai multe avantaje decât numerele scurte locale „14xx”. Numerele scurte locale se utilizează în cadrul unei zone geografice (raion sau municipiu), iar accesarea acestora din alte zone geografice şi din reţelele de telefonie mobilă se efectuează prin utilizarea prefixului “0” şi a codului zonei geografice respecive. Numerele din blocul „814 xxxxx” vor fi utilizate pe întreg teritoriul ţări, iar apelurile către aceste numere vor fi efectuate prin utilizarea prefixului “0” din orice localitate sau reţea de telefonie. Formatul dat de numere corespunde practicii de utilizare a numerelor pentru acest gen de servicii din ţările Uniunii Europene.

Conform Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, ANRCETI atribuie aceste resurse prin eliberarea licenţelor respective furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile legii. Aceştia transmit resursele de numerotare atribuite, cu excepţia codurilor naţionale scurte, utilizatorilor fnali/abonaţilor săi, prestatorilor de servicii de conţinut ori le utilizează pentru prestarea propriilor servicii de conţinut, conform destinaţiei şi în formatul prevăzut de PNN.

Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare este de 10 ani, cu excepţia cazurilor când acestea sunt solicitate pe un termen mai mic de 10 ani şi când acestea sunt eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani.

24 decembrie 2010

Ultima actualizare: 24/12/2010