Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Noiembrie, 2020

ANRCETI a organizat un seminar dedicat implementării Legii privind accesul pe proprietăţi pentru autorităţile publice din zona de centru a republicii

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a desfășurat miercuri, 23 noiembrie, la Chișinău, un seminar dedicat implementării Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10.03.2016 (Legea 28/2016) și responsabilităţilor ce le revin autorităţilor publice în aplicarea prevederilor acestei legi pentru reprezentanţii autorităţilor raionale publice din zona de centru a republicii. Acesta este al treilea seminar organizat de ANRCETI pentru autoritățile publice de nivelul doi din țară.

În luna curentă, ANRCETI a mai desfășurat două seminare cu aceeași temă: unul la Bălți, pentru reprezentanţii autorităţilor raionale din zona de nord a republicii și altul la Comrat – pentru autorităţile publice din zona de sud a țării. Aceste seminare au fost organizate în cadrul campaniei de informare, demarată de ANRCETI în scopul familiarizării autorităţilor publice cu drepturile și obligațiile care le revin conform Legii 28/2016, în vigoare din 15 aprilie 2016.

La seminarul din Chișinău au participat reprezentanți ai autorităţilor publice din opt raioane din zona de centru a republicii și din mun. Chișinău. Prezentarea Legii 28/2016 expusă de specialiști ai ANRCETI a fost urmată de discuții pe marginea unor aspecte concrete ale condițiilor în care se realizează dreptul de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietăți și la infrastructura fizică.

În urma analizei bilanțului celor trei seminare, administrația ANRCETI a decis să continue campania de informare a autorităților publice locale, proprietarilor de imobile și altor deținători de infrastructură despre responsabilităţile ce le revin acestora în procesul de aplicare a Legii 28/2016. Acest exercițiu va continua prin intermediul paginii web oficiale a ANRCETI, prin publicații în mass-media, dar și în cadrul unor întruniri ale primarilor la nivel de raion. Administrația ANRCETI a dat asigurări că va delega, la solicitarea consiliilor raionale, specialiștii săi la întruniri raionale ale primarilor pentru a-i informa și a-i ajuta să clarifice aspecte concrete ale implementării prevederilor Legii 28/2016.

Amintim că ANRCETI, prin dispozițiile Legii nr. 28/2016, are obligația să asigure respectarea acestei legi de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii fizice și/sau a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice în scopul construirii (instalării), întreținerii, înlocuirii, transferării sau retehnologizării rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

Pentru a veni în întâmpinarea persoanelor interesate, ANRCETI a creat pe pagina sa web oficială o secţiune dedicată Legii 28/2016, denumită Acces pe proprietăți, în care sunt expuse principalele compartimente ale legii, drepturile și obligațiile titularilor dreptului de proprietate sau de administrare a proprietății publice sau private, ale furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice și ale ANRCETI.

Album Foto

24 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 24/11/2016