Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

În anul 2018, veniturile realizate din vânzarea serviciilor poștale au crescut cu 13,4%

Conform Raportului statistic privind evoluția pieței de servicii poștale în anul 2018, publicat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) pe pagina www.anrceti.md, veniturile realizate din vânzarea serviciilor poștale au crescut, comparativ cu anul 2017, cu 13,4% și au însumat 362,9 mil. lei, în timp ce traficul poștal a înregistrat o scădere de 5,5% și a alcătuit peste 57,9 mil. de trimiteri.

Creșterea substanțială a volumului veniturilor pe piața serviciilor poștale se datorează creșterii venitului realizat din trimiterile poștale de corespondență - de 21,3%, care a alcătuit 196 mil. 835,5 mii lei, din coletele poștale - 12,5%, constituind 51 mil. 134,6 mii lei, dar și din trimiterile Expres - 1,1%, însumând 99 mil. 865,7 mii lei. Totodată, veniturile realizate din trimiterile de publicitate prin poștă au crescut cu 12,8% și au însumat 3 mil. 43,9 mii lei, iar veniturile din alte servicii poștale au sporit cu 10,4% și au alcătuit 12 mil. 49,5 mii lei.

Din volumul total al veniturilor poștale – 265,4 mil. lei (73,1%) constituie veniturile din trimiterile poștale internaționale, iar 97,5 mil. lei (26,9%) alcătuiesc veniturile realizate din trimiterile poștale interne.

Analiza traficului poștal arată că, numărul total de trimiteri poștale (corespondența, imprimate (inclusiv saci M), pachete mici), procesate în anul 2018, a scăzut cu 5,7% și a alcătuit 57 mil. 35,1 mii, reprezentând o pondere de 98,5% din volum, în timp ce numărul coletelor poștale a sporit cu 12,9% și a însumat 492,1 mii, cu o pondere de 0,8%, iar numărul trimiterilor Expres a crescut cu 9,7% și a alcătuit 391,9 mii, cu o pondere de 0,7%. Din numărul total de trimiteri poștale, 50,8 mil. (87,7%) au alcătuit trimiterile poștale interne, iar 7,1 mil. (12,3%) au reprezentat trimiterile poștale internaționale.

Totodată, volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal a constituit 218 mil. 898,8 mii lei, reprezentând circa 60,3% din valoarea totală a pieței serviciilor poștale.

Traficul de trimiteri poștale din sfera serviciului poștal universal a scăzut cu 7,1%, în raport cu 2017, constituind 48 mil. 243,2 mii de trimiteri, cu o pondere de 83,3% din traficul total de trimiteri poștale.

ANRCETI elaborează și publică anual raportul statistic privind Evoluția pieței serviciilor poștale în anul precedent începând cu anul 2016. Rapoartele respective sunt publicate pe pagina web oficială a ANRCETI și pot fi accesate aici.

24 aprilie 2019

Ultima actualizare: 24/04/2019