Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Reprezentanţii ANRCETI participă la două seminare zonale organizate de UIT şi Grupul reglementatorilor din ţările membre ale PaE

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) participă, în perioada 24 - 26 aprilie, la două seminare zonale: primul este organizat de Biroul pentru dezvoltare al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), iar al doilea – de Grupul reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările membre ale Parteneriatului Estic (PaE). Primul seminar se desfăşoară în or. Nahicevan (Azerbaidjan), iar al doilea – în Tbilisi (Georgia).

Seminarul organizat de UIT urmăreşte scopul de a oferi asistenţă ţărilor din spaţiul CSI în procesul de aducere a indicatorilor de dezvoltare a telecomunicaţiilor, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în conformitate cu standardele internaţionale. În cadrul acestei reuniuni, vor fi prezentate ghidul UIT pentru colectarea datelor statistice din domeniu pe categorii de indicatori, chestionarul UIT pentru gospodăriile casnice şi lista principalilor indicatori privind accesul la TIC şi consumul serviciilor TIC de către aceste gospodării şi utilizatorii individuali, precum şi rezultatele monitorizării regionale privind dezvoltarea info-comunicaţională a ţărilor membre ale Comunităţii regionale în domeniul comunicaţiilor (CRC) din cadrul CSI.

Participanţii la seminar vor lua cunoştinţă de experienţa UIT şi a unor ţări din CSI privind colectarea, procesarea şi diseminarea datelor statistice din domeniul TIC, coordonarea acestor date la nivel naţional şi aplicarea metodologiei de măsurare a indicatorilor de dezvoltare a telecomunicaţiilor fixe şi mobile în bandă largă. Toate materialele, inclusiv prezentările expuse la seminar, vor fi publicate, după încheierea acestuia, pe pagina de Internet a UIT la adresa: http://www.itu.int/ITU-D/ict/events/.

Seminarul organizat de Grupul reglementatorilor din ţările PaE este primul din ciclul de seminare pentru specialiştii autorităţilor respective din cinci ţări membre ale PaE (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, R. Moldova, Ukraina). Organizarea acestor seminare este prevăzută de proiectul de asistenţă tehnică oferit Grupului reglementatorilor PaE de către Comisia Europeană (CE). Seminarele sunt gestionate de o echipă de experţi ai companiei internaţionale Pricewaterhouse Coopers, desemnată de CE drept executant al proiectului susmenţionat.

Agenda seminarului de la Tbilisi cuprinde multiple aspecte legate de analiza pieţelor de comunicaţii electronice şi de aplicarea practicilor UE în efectuarea acestui exerciţiu. Participanţii la seminar vor lua cunoştinţă de cadrul de reglementare în acest domeniu al UE şi vor discuta, în baza studiilor de caz, etapele analizei de piaţă, inclusiv punerea în aplicare a obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă şi soluţionarea litigiilor apărute între furnizori şi autorităţile de reglementare. 

Grupul reglementatorilor PaE a fost constituit la reuniunea a IV-a a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din cele cinci ţări ale PaE, care a avut loc în septembrie 2012 la Chişinău. Ulterior, la prima şedinţă plenară a Grupului reglementatorilor PaE, desfăşurată în martie 2013 la Kiev (Ukraina), preşedinte al acestei organizaţii a fost ales directorul ANRCETI, Sergiu Sîtnic. Noua organizaţie are misiunea de a asigura schimburi regulate de informaţii şi experienţă între reglementatorii din ţările PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare.

24 aprilie 2013

Ultima actualizare: 24/04/2013