Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Consultarea publică a unui nou proiect ce vizează implementarea portabilităţii numerelor

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova. Consultarea se va desfăşura până la 8 decembrie 2011, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestui document.

Proiectul a fost elaborat de ANRCETI în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2013. Potrivit Notei informative, documentul va servi drept instrument în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului respectiv. El stabileşte principiile generale, termenele şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selectarea entităţii care va organiza, opera, administra şi întreţine baza de date centralizată pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, va coordona şi controla procesul de portare a numerelor în mod centralizat.

Proiectul este structurat în 11 compartimente şi 105 puncte. Conform acestuia, administratorul bazei de date centralizate va fi selectat prin concurs internaţional deschis, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă. Concursul se va desfăşura în două etape. Prima etapă (etapa de preselectare a candidaţilor pentru identificarea participanţilor la concurs) va fi realizată în baza criteriilor de eligibilitate expuse în caietul de sarcini. La ea vor participa toţi candidaţii care au depus cereri de participare la concurs în condiţiile şi termenii stabiliţi în anunţul despre desfăşurarea concursului. La a doua etapă (etapa de examinare, evaluare şi comparare a ofertelor) vor participa candidaţii preselectaţi la prima etapă.

La concurs pot participa persoane juridice din R. Moldova şi străine ori societăţi civile/asocieri de persoane juridice din R. Moldova şi/sau străine înfiinţate în scopul depunerii unor cereri şi oferte comune. Proiectul precizează şi categoriile de persoane juridice şi fizice – participante la piaţa reţelelor şi serviciilor de telefonie fixă şi mobilă din R. Moldova care nu au dreptul să participe la concurs.

ANRCETI, în calitate de organizator al concursului, va institui, prin decizia sa, Comisia de concurs şi va desemna secretarul Comisiei. Proiectul stabileşte criteriile de desemnare a membrilor Comisiei de concurs, atribuţiile acesteia, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, cerinţele minime faţă de candidaţii la concurs şi drepturile acestora, faţă de caietul de sarcini şi alte documente de concurs, responsabilităţile şi obligaţiile părţilor implicate în desfăşurarea concursului, precum şi ordinea de soluţionare a divergenţelor ce pot apărea în cadrul acestui proces.

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectului în scris la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222-885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-312.

23 noiembrie 2011

Ultima actualizare: 23/11/2011