Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Aprilie, 2023

Consultarea publică a două proiecte de Hotărîri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pentru consultare publică repetată proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică şi pentru consultare – proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la stabilirea plăţilor pentru resursele de numerotare telefonică. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentelor este 7 decembrie 2010.

Consultarea repetată a primului Proiect este condiţionată de completările şi modificările, de principiu, în baza recomandărilor experţilor BERD şi ale furnizorilor expuse la proiectul în cauză şi care sunt incluse în sinteza recomandărilor. Acest proiect este însoţit de Nota informativă care descrie procedura de consultare realizată, numărul propunerilor parvenite şi a celor acceptate.

Cel de-al doilea proiect de Hotărîre a fost elaborat în scopul asigurării executării prevederilor art.9 alin. (1) lit.h) şi art.63 alin. (2) şi ţinînd cont de prevederile art.12, alin.(1), art.27 alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice. Proiectul hotărîrii date stabileşte plăţile pentru resursele noi de numerotare, precum şi modificările la plăţile actuale în vederea diminuării acestora. Nota informativă care însoţeşte proiectul descrie principiile în baza cărora au fost modificate plăţile.

Totodată, Agenţia informează furnizorii că eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare se va efectua în conformitate cu procedura stabilită în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr.451 din 30.07.2001 (Monitorul Oficial, 2001, nr.108-109, art.836), Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 14 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr. 51-54, art.155), Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, alte reglementări emise de către Agenţie în acest sens. Modificările şi completările respective la Regulamentul dat se afla acum în proces de consultare publică şi urmează a fi aprobate concomitent cu proiectele de hotărîri menţionate mai sus.

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectelor în scris la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222-885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

23 noiembrie 2010

Ultima actualizare: 23/11/2010