Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Un grup de specialişti ai ANRCETI participă la un seminar regional în probleme privind reglementarea utilizării spectrului de frecvenţe radio

Un grup de specialişti ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) participă, în perioada 23 – 25 septembrie, la un seminar pentru autorităţile de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic (PaE ) dedicat practicilor de reglementare a utilizării resurselor de spectru radio pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Seminarul se desfăşoară la Tbilisi, în cadrul proiectului de asistenţă tehnică al Comisiei Europene „Grupul autorităţilor de reglementare din statele PaE” şi este organizat de executantul acestui proiect - compania Pricewaterhouse Coopers Slovensko.

La seminar participă specialişti din cadrul autorităţilor de reglementare din cele şase ţări PaE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, R. Moldova, Ukraina) şi experţi în domeniu din Uniunea Europeană (UE). Acesta este al patrulea seminar în probleme de actualitate organizat anul curent pentru reglementatorii din ţările PaE. Scopul seminarelor este de a oferi beneficiarilor suportul necesar în procesul de aducere a practicilor de reglementare în domeniu în conformitate cu standardele europene.

În cadrul seminarului, experţii străini vor prezenta abordările, reglementările şi practicile de management al spectrului radio şi de alocare a frecvenţelor în scopul furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice în statele din spaţiul comunitar, iar reprezentanţii autorităţilor de reglementare din ţările PaE, inclusiv ai ANRCETI, situaţia actuală din ţările lor privind reglementarea utilizării resurselor de spectru radio.

Participanţii la seminar vor examina experienţa autorităţilor de reglementare din statele UE privind alocarea resurselor de spectru radio, desfăşurarea licitaţiilor pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio, stabilirea criteriilor de calificare a candidaţilor pentru obţinerea acestui drept, aprecierea spectrului de frecvenţe şi organizarea procesului de re- alocare a frecvenţelor radio. Dânşii vor discuta, de asemenea, problemele existente la capitolul respectiv în ţările PaE şi modalităţile de soluţionare a acestora, studii de caz şi oportunităţile de eficientizare a managementului spectrului de frecvenţe radio.

Grupul reglementatorilor din ţările PaE a fost constituit în septembrie 2012 la reuniunea de la Chişinău a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările respective. El are misiunea de a asigura schimburi regulate de informaţii şi experienţă între reglementatorii din statele PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. Pentru atingerea acestor scopuri CE a acordat Grupului reglementatorilor PaE un proiect de asistenţă tehnică pe o durată de doi ani (2013 – 2014).

23 septembrie 2014

Ultima actualizare: 23/09/2014