Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Consultarea proiectelor privind analiza pieţelor de iniţiere a apelurilor la puncte fixe şi de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie, identificarea lor şi desemnarea SA „Moldtelecom” ca având putere semnificativă pe aceste pieţe

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat pe pagina sa de Internet spre consultare publică analiza pieţelor de iniţiere a apelurilor la puncte fixe (piaţa nr. 2) şi de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (piaţa nr. 9), proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind identificarea pieţelor menţionate şi desemnarea S.A. „Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 14 mai 2013.

Proiectele au fost elaborate în cadrul ciclului doi al analizei pieţelor relevante efectuată conform art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care stabileşte că ANRCETI efectuează această lucrare, cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele date şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Potrivit notei informative nr.1, piaţa nr. 2 a fost identificată de către ANRCETI, în cadrul  primului ciclu al analizei de piaţă, drept susceptibilă reglementării preventive prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 24 din 19.08.2010. Ulterior, prin Hotărârea nr. 12 din 21.06.2011, ANRCETI a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă, iar prin Hotărârea nr. 27 din 01.11.2011 a impus acestui furnizor obligaţii speciale preventive.

În urma analizei repetate a pieţei nr. 2 ANRCETI a tras concluzia că piaţa dată rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive, iar SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe această piaţă. Piaţa nr. 2 cuprinde serviciile cu ridicata de iniţiere a apelurilor pe segmentul de reţea delimitat, pe de o parte de punctul terminal fix al reţelei de unde se iniţiază apelurile, iar de cealaltă parte – de primul comutator sau de un comutator de tranzit, în funcţie de nivelul ierarhic la care se află punctul de interconectare.

Nota informativă nr. 2 precizează că iniţial ANRCETI a identificat piaţa nr. 9 drept susceptibilă reglementării preventive prin Hotărârea sa nr. 25 din 19.08.2010. Ulterior, prin Hotărârea nr. 13 din 21.06.2011, ANRCETI a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă, iar prin Hotărârea nr. 28 din 01.11.2011 a impus acestui furnizor obligaţii speciale preventive.

Analiza repetată a pieţei nr. 9 a arătat că ea este susceptibilă reglementării preventive şi că SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe această piaţă. Piaţa nr. 9 cuprinde serviciile de tranzit local şi naţional al traficului prin orice reţea publică de telefonie pe segmentul de reţea între două sau mai multe puncte de interconectare.

Pornind de la faptul că, în ultimii doi ani, situaţia concurenţială pe pieţele nr. 2 şi nr. 9 nu s-a schimbat în mod semnificativ, autorii analizei de piaţă propun menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior SA „Moldtelecom” şi suplimentarea acestora cu noi obligaţii de natură să impulsioneze dezvoltarea competiţiei pe aceste pieţe.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-352, 022-251-338, 022-251-353.

23 aprilie 2013

Ultima actualizare: 23/04/2013