Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

Şedinţă de aprobare a proiectelor privind impunerea obligaţiilor furnizorilor cu putere semnificativă pe două pieţe relevante

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru luni, 28 martie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina aprobarea proiectelor de hotărâre cu privire la impunerea obligaţiilor speciale în sarcina S.A.”Moldtelecom” desemnat cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (piaţa 4) şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă (piaţa 5). Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Pe data de 21 şi 22 martie, ANRCETI a organizat o şedinţă de audieri publice pe marginea celor două proiecte. În cadrul acesteia, au fost prezentate şi discutate obiecţiile şi propunerile asupra proiectelor supuse consultărilor publice în perioada 14 ianuarie – 21 februarie 2011.

Comentariile parvenite de la părţile interesate în perioada consultării publice a proiectelor pe pagina de Internet a ANRCETI sunt reflectate în sinteza recomandărilor care este plasată pe site-ul ANRCETI. În document este expusă şi poziţia ANRCETI faţă de fiecare recomandare ce se conţine în sinteză.

Nota informativă care însoţeşte proiectele descrie în mod detaliat obligaţiile propuse pentru furnizor, circumstanţele care au determinat ANRCETI să ia asemenea decizie, raţionamentele privind proporţionalitatea obligaţiilor, precum şi estimarea impactului acestor obligaţii asupra celor două pieţe relevante.

În conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, ANRCETI a stabilit în proiectele susmenţionate pentru S.A.”Moldtelecom”, desemnat cu putere semnificativă pe cele două pieţe relevante, un set de obligaţii speciale preventive de natură să contribuie la soluţionarea problemelor concurenţiale existente pe pieţele date. Aceste obligaţii vizează asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei proprii, la infrastructura asociată şi de utilizare a acestora, obligaţia de asigurare a transparenţei, inclusiv de publicare a ofertei de referinţă pentru servicii de acces la bucla locală, respectiv la serviciile bitstream, obligaţia referitoare la controlul preţurilor, inclusiv obligaţia de fundamentare a preţurilor în funcţie de costuri şi evidenţa contabilă separată.

Anterior, Consiliul de Administraţie al ANRCETI prin hotărârile sale nr. 29 şi 30 din 28.09.2010 a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă şi pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix.

23 martie 2011

Ultima actualizare: 23/03/2011