Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a aprobat o nouă redacţie a Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a actualizat nomenclatorul tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice supuse autorizării generale, condiţiile acestei proceduri, precum şi cele ale procedurii de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor şi/sau canalelor radio şi resurselor de numerotare. Compartimentele actualizate se conţin în noua redacţie a Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

Regulamentul a fost aprobat de Consiliul de Administraţie al ANRCETI marţi, 21 decembrie, şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Documentul cuprinde toate aspectele legate de autorizarea generală şi licenţierea în domeniul comunicaţilor electronice, aspecte care au fost aduse în corespundere cu rigorile timpului fără a fi stabilite norme juridice noi şi schimbată esenţa regulamentului vechi.

Noua redacţie a regulamentului stabileşte tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, condiţiile de furnizare a acestora, procedura de autorizare generală şi licenţiere, formularele-tip ale licenţei, notificării şi declaraţiei informative tip. Documentul este structurat în patru capitole: Dispoziţii generale, Regimul de autorizare generală, Regimul de licenţiere, Dispoziţii finale, fiind însoţit de opt anexe care conţin formularele documentelor necesare pentru trecerea procedurii de autorizare generală şi a celei de licenţiere.

Potrivit regulamentului, în prezent regimul de autorizare generală este aplicat pentru şase tipuri de reţele publice (reţele terestre cu acces la puncte fixe, reţele terestre de distribuire şi de transport a comunicaţiilor electronice, reţele radio mobile celulare terestre, reţele terestre de radiodifuziune, reţele cu acces prin satelit) şi şase tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice (servicii de telefonie, de transport apeluri, servicii de linii închiriate, de transmisiuni date, de acces la Internet, servicii de programe audiovizuale).

ANRCETI aplică regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice din 15 septembrie 2008. Această procedură a simplificat intrarea doritorilor de a activa pe piaţă şi a redus la minimum cheltuielile suportate de ei pentru lucrarea dată. Procedura se rezumă la faptul că solicitantul transmite la Agenţie o notificare cu privire la intenţia de a furniza reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii. Agenţia în cel mult 7 zile de la data efectuării notificării eliberează solicitantului o declaraţie informativă tip, ce confirmă depunerea notificării de către solicitant şi înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, după care solicitantul are toate drepturile pentru a activa pe această piaţă.

În perioada de aplicare a regimului de autorizare generală, ANRCETI a autorizat 376 de solicitanţi pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

22 decembrie 2010

Ultima actualizare: 22/12/2010