Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

ANRCETI anunţă o şedinţă publică pentru aprobarea proiectului de regulament privind portabilitatea numerelor

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru joi, 1 decembrie 2011, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va fi examinat şi adoptat proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul de regulament a fost elaborat de ANRCETI în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi are scopul de a asigura dreptul utilizatorilor finali la libera alegere a furnizorului de servicii publice de telefonie fără necesitatea de aşi schimba numărul de telefon. Adoptarea regulamentului este prevăzută de Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2013, document elaborat de ANRCETI şi aprobat prin ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din 30.06.2011.

Proiectul stabileşte principiile generale şi elementele principale ale condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, regulile de portare a numerelor şi de rutare a apelurilor, obligaţiile furnizorilor, statutul bazei de date centralizate, modalitatea de selectare a administratorului acestei baze de date.

Conform proiectului, furnizorii de servicii publice de telefonie care deţin licenţe de utilizare a resurselor de numerotare au obligaţia să asigure portabilitatea numerelor indiferent de tehnologia utilizată pentru furnizarea serviciilor (PSTN, IP, 2G, 3G, CDMA etc.), de tipul acestor servicii (voce, fax, transmisiuni de date etc.), de modalitatea de plată (prepaid sau cu abonament) şi de faptul dacă abonatul are sau nu contract în scris cu furnizorul.

Proiectul a fost expus pe pagina de Internet a Agenţiei, pentru consultare publică, în perioada 18 august – 9 septembrie 2011. La 27 septembrie curent ANRCETI a desfăşurat o şedinţă de audieri publice la care au fost discutate obiecţiile şi recomandărilor asupra proiectului parvenite de la părţile interesate. Analiza preliminară a impactului de reglementare a proiectului în cauză poate fi consultată pe pagina de Internet a ANRCETI.

Documentul a fost discutat suplimentar la şedinţe de lucru organizate de ANRCETI cu participarea furnizorilor de reţele şi servicii de telefonie mobilă şi fixă, iar pe data de 9 noiembrie 2011 – examinat şi avizat pozitiv de grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

22 noiembrie 2011

Ultima actualizare: 22/11/2011