Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

ANRCETI va elabora modele de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) va elabora modele de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare, fiecare model fiind însoţit de un document care va descrie metodologia elaborării acestuia. Prevederea dată se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare. Hotărârea a intrat în vigoare la 17 iunie curent - data publicării ei în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Hotărârea dată a fost elaborată în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 care oferă Agenţiei dreptul de a emite reglementări metodologice privind controlul preţurilor la serviciile de interconectare aplicate de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante. Scopul acesteia este de a crea condiţii pentru asigurarea eficienţei economice a furnizării serviciilor de interconectare, promovarea competiţiei pe această piaţă în beneficiul utilizatorilor finali.

Anul trecut Agenţia a elaborat şi supus consultărilor publice proiectul Metodologiei pentru calcularea bazată pe FL-LRAIC a costurilor la serviciile de interconectare şi acces. În urma analizei recomandărilor făcute pe marginea documentului de către participanţii la consultările publice şi experţii din cadrul proiectului de asistenţă tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ANRCETI a considerat necesar de a modifica în mod substanţial proiectul şi ai da o altă denumire.

Noul proiect al hotărârii a fost expus pe pagina de Internet a Agenţiei, pentru consultare publică, în perioada 4 – 22 martie 2010, şi discutat ulterior în şedinţă publică a Consiliului de Administraţie. Hotărârea adoptată nu are caracter normativ, ea stabileşte abordările alese de Agenţie privind metodele de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare.

Potrivit hotărârii, pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor, Agenţia va aplica, pe termen scurt şi mediu, metodologia FL-LRAIC, iar pe termen lung – FL-LRIC (LRIC pur). Metodologia LRIC pur este calificată de Recomandarea Comisiei Europene din 7 mai 2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţelele fixe şi în reţelele mobile drept cea mai potrivită pentru calcularea costurilor suportate de furnizori pentru serviciile de interconectare.

22 iunie 2010

Ultima actualizare: 22/06/2010