Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

ANRCETI anunţă consultarea publică a unui nou proiect de hotărâre al Consiliului său de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare. Consultarea va dura 20 de zile calendaristice. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 11 mai 2010.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art.9 alin (1) lit. u), art.10 alin.(1) lit.e) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241–XVI din 15 noiembrie 2007 şi urmăreşte scopul de a facilita executarea prevederilor art.12 alin.(5) din aceiaşi lege.

Nota informativă care însoţeşte proiectul hotărârii argumentează necesitatea adoptării acesteia prin faptul că ea va soluţiona o serie de probleme de evidenţă cu care se confruntă furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

Persoanele interesate pot expedia recomandări asupra proiectului supus consultării publice la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-334.

22 aprilie 2010

Ultima actualizare: 22/04/2010