Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a documentelor pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio din banda 3600 - 3800 MHz

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 28 martie 2013, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina şi adopta proiectele de hotărâri pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe 3600 - 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, Caietului de sarcini pentru acest concurs şi Anunţului publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului dat. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Potrivit notei informative, cele trei proiecte nu au fost supuse procedurii de consultare publică pe motiv că practic au acelaşi conţinut cu documentele pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe radio 3750 - 3800 din banda 3600 - 3800 MHz, aprobate prin hotărârile Consiliul de Administraţie al ANRCETI nr. 64 şi 65 din 29.11.2012. Deosebirea constă în faptul că noile documente se referă la încă trei sub-benzii de frecvenţe radio din banda 3600 - 3800 MHz (3600 - 3650 MHz, 3650 - 3700 MHz şi 3700 - 3750 MHz).

Proiectele prevăd că ANRCETI va organiza, în perioada 15 aprilie – 7 iunie 2013, un concurs deschis, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, pentru dreptul de utilizare a patru sub-benzi de frecvenţe radio cu lărgimea de 50 MHz din banda 3600 - 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă. Proiectele au fost elaborate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 365 din 06.06.2012 cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă şi Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013

Proiectul Procedurii menţionate mai sus stabileşte principiile generale, termenele şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului, regulile şi condiţiile de participare la concurs. Potrivit documentului, în scopul desfăşurării concursului ANRCETI va institui o comisie de concurs care va examina dosarele participanţilor la el, va lua decizii privind calificarea candidaţilor, desemnarea câştigătorului şi prezentarea rezultatelor concursului în vederea aprobării acestora de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI.

Proiectul Caietului de sarcini pentru concurs conţine cerinţele faţă de cererea de participare la concurs şi oferta participanţilor, criteriile de eligibilitate şi modul de estimare a datelor de calificare a candidaţilor, condiţiile tehnice pentru utilizarea sub-benzilor de frecvenţe radio din banda 3600 - 3800 MHz.

Licenţele de utilizare a sub-benzilor de frecvenţe radio din banda de frecvenţe 3600 - 3800 MHz vor fi acordate câştigătorilor concursului pe un termen de 15 ani. Drepturile şi obligaţiile titularului de licenţă privind utilizarea sub-benzilor de frecvenţe respective, acoperirea teritoriului cu serviciile în bandă largă, asigurarea calităţii acestor servicii, precum şi condiţiile de licenţiere sunt stabilite în condiţiile speciale de licenţă, aprobate de Consiliul de Administraţie al ANRCETI prin Hotărârea sa nr. 63 din 29.11.2012.

Anterior, ANRCETI a anunţat, pentru perioada 10 decembrie 2012 – 18 februarie 2013, concursul pentru acordarea licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe radio 3750 - 3800 MHz din banda 3600 - 3800 MHz, însă rezultatul acestui concurs a fost declarat nul pe motiv că până la data limită de depunere a cererilor de participare la concurs (18 februarie 2013) la ANRCETI n-a parvenit nici o cerere.

Alte detalii despre proiectele susmenţionate le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Reglementări Tehnice şi Standardizare a ANRCETI.

22 martie 2013

Ultima actualizare: 22/03/2013